scheiding na erfenis


23 januari 2013

Vraag nummer: 33416

Tijdens mij huwelijk heb ik een erfenis ontvangen van een tante van mijn moeder.
De tante had een testament met als enig erfgenaam mijn moeder, aangezien mijn moeder al overleden was ontving ik de erfenis met mijn broer. In het testament werd de aangetrouwde kant uitgesloten. Momenteel wil mijn man van mij scheiden, valt de erfenis onder de gemeenschap van goederen van ons huwelijk of is de uitsluiting nog steeds van kracht?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien inderdaad in betreffend testament de privé clausule is opgenomen, dan zou betreffende erfenis buiten een gemeenschap van goederen vallen en dan dus niet behoeven te worden gedeeld bij scheiding.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.