Tijdslimiet op afronden erfenis


7 februari 2008

Vraag nummer: 11543  (oude nummer: 10279)

Geachte, 6 december 2003 zijn onze ouders via een noodlottig vliegtuigongeluk overleden. Zij lieten vier kinderen achter, die op 30 november 2005 een convenant ondertekend hebben met de verdeling van de erfenis. Er speelden nog wat successieaangifte, wij hebben geld op een derderekening gezet om tot een voorlopige verdeling te komen. De belastingdienst heeft hier uiteindelijk uitspraak over gedaan zodat de derderekening verdeeld kan worden. Wij hebben een brief op 17 janari 2008 gekregen met de uiteindelijke verdeling. Een van de erfgenamen weigert nu te ondertekenen omdat zij meer geld uit het restant wil dan de 25% die haar toekomt. Wij hebben overigens van deze erfgenaam ook een mediation overeenkomst gesloten op 6 december 2005 waarin zij aangegeven heeft wel accood te zijn met het op 30 november 2005 getekende convenant. Wat is de tijdslimiet waarbinnen de eindafwikkeling afgerond moet zijn? Hoe kunnen wij en/of de notaris haar dwingen dit te ondertekenen? Is het wel nodig dat zij haar handtekening zet, gezien de van handtekening voorziene stukken die wij reeds in ons bezit hebben? met vriendelijke groeten, lisette brouwer

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Erg vervelend voor u allen dat u deze problemen hebt nadat u beide ouders bent verloren, maar dat terzijde. Mijn motto is: afspraak is afspraak, dus strikt genomen klopt wat u zegt dat als er al overeenstemming was, je eigenlijk nu niet meer opnieuw overeenstemming hoeft te zoeken, tenzij destijds de overeenstemming op onjuiste gronden is gebaseerd.

Er staat niet definitief een tijdslimiet op want sommige zaken hebben meer tijd nodig dan andere. Uiteraard hoeft dit niet te gelden voor de belastingdienst. Daar heb je gewoon een betalingstermijn.

Als de afspraken niet nagekomen worden, dan kom je helaas al snel in de sfeer van advocaten en mogelijk zelfs een rechter.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.