overeenkomst


21 juni 2011

Vraag nummer: 24851  (oude nummer: 16826)

Nadat ik enige tijd geleden vernomen had,dat mijn term. vrouw (onl. overleden) mijn dochter voor een groot deel bij een notaris als erfgemame had benoemd en als executeur(dat weet ik pas 3 dagen per mail)
Heb ik nadat ik dat vernam tot mijn verbazing een aantal gesprekken gehad met een fam.lid en 2 andere personen,die mijn vrouws wil vertegenwoordigden. Mijn dochter was er steeds niet bij hoewel het haar en mijn belangen betrof. Ik zou wel onze gez. flat erven en de boot en ook zou mijn dochter op miojn 65ste een deel van mijn spaargeld bedoeld voor mij noude dag,omdat ik dan veel minder inkomen zou hebben. Na enkele gesprekken heb ik een overeenkomst getekend omdat ik me onder druk voelde staan en bang was geheel onterft te worden.Naast mijn handtekening is de overeenkomst door de aanwezige mensengetekend en tot slot door mijn vrouw. Mijn vraag is: is zoiets nu rechtsgeldig?
Ik wil me er eventueel aan houden,maar heb net vernomen,dat mijn inkomen niet toereikend is om een hypotheek te moeten vastleggen voor 10 jaar. Ik ben fin. zo door mijn vrouw uitgekleed,dat ik nu in een moeilijke positie ben terechtgekomen. Mijn dochter comm. alleen met mij via mails als executeur en heeft alle papieren en stuurt mij onleesbare formulieren via mails. Ik dacht,dat een executeur verplicht is volkomen openheid van zaken moet geven.
Maar bel. is of zo een overeenkomst rechtsgeldig is. Hoop spoedig wat van u te horen m.vr.gr.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat de vraag moet worden gesteld of het een overeenkomst over een niet opgevallen nalatenschap (of een bepaald deel daarvan) betreft of slechts over een bepaald goed. Dat laatste is in beginsel wel geldig, dat eerste over het algemeen niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.