Moet een geldelijke vergoeding worden betaald?


26 juni 2017

Vraag nummer: 51100

De kinderen van mijn overleden wettelijke samenwonende (overl 29-04-2017) eisen nu een geldelijke vergoeding van mijn dochter aangaande een autovoertiug aangekocht met een nog lopende lening. het voertuig staat sinds enkele tijd op haar naam.moet zij de kinderen tegemoetkomen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien de overledene een vordering had op uw dochter vanwege een lening, dan zal die vordering ook in de nalatenschap vallen. Zijn de kinderen van de overledene de erfgenamen, dan kunnen zij ook aanspraak maken op die vordering.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.