erfenis onttrekken aan scheidingsverdeling


13 juni 2008

Vraag nummer: 11802  (oude nummer: 10884)

Mijn ouders zijn overleden en hebben bij testament beschreven dat de erfenis altijd aan het kind toebehoort (maw niet in de boedel valt). Bij scheiding is er nu een probleem met de verdeling, dan wel hoe bereken je nu de gemeenschappelijk totale bezittingen/schulden?

Als voorbeeld: we hadden een doorlopend krediet. Om rentevoordeel te behalen is er een forse aflossing gedaan met het erfenisgeld (storten van het geld op de bank leverde minder op). De eindschuld van dit DK is bij scheiding 10.000 Echter de aflossing was 35.000. Volgens mij mag ik nu de erfenis inbreng eerst onttrekken waarna de eindsituatie volgens mij een schuld zou bedragen van 10.000 + 35.000. Dit is een totaal van 45.000. Hiervoor is ieder voor de helft verantwoordelijk.

Klopt dat?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zonder alle gegevens kan ik uiteraard geen berekening maken. Daarvoor moet u even naar uw eigen notaris. Het geerfde bedrag blijft in ieder geval privé eigendom, dus u heeft daarmee een vordering op uw ex. Als de schuld van ue beiden was, is de vordering op uw ex in beginsel de helft van het bedrag van uw eigen geld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.