wat na kosteloze vereffening?


9 februari 2011

Vraag nummer: 14079  (oude nummer: 16420)

Hallo,
Wij hebben de nalatenschap van onze moeder beneficiair aanvaard en bijna alle stappen doorlopen:schuldeisers aangeschreven,boedelbeschrijving gemaakt en deze ter inzage gelegd bij griffie van kanton gerecht, medegedeeld aan rechter mbt negatieve boedelbeschrijving en uiteindelijk om kosteloze vereffening gevraagd. Dit is ingewilligd. Maar wat nu?
Alle stappenplannen gaan niet verder. Moet ik de schuldeiser nu gaan aanschrijven en dit mededelen en wat gebeurd er nu met de schulden?
Ik hoop wat meer duidelijkheid te krijgen. Vriendelijk bedankt.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als de rechter geen verdere aanwijzingen heeft gegeven dan kunnen de schuldeisers nu naar rato worden uitbetaald. Dat kan ook aan de schuldeisers worden mede gedeeld onder overlegging van een overzicht van de schulden en de aanwezige bezittingen. De schuldeisers kunnen dan ook nagaan welk deel van hun vordering wordt uitbetaald.

Kosteloze vereffening betekent dat er geen vereffeningskosten zijn gemaakt. Vereffeningskosten hebben namelijk voorrang boven andere schulden (tenzij deze schulden weer voorrang hebben bijv. ogv een hypotheekrecht).

Verder raad ik u aan om kort met uw notaris te overleggen over de verdere stappen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.