Legaat accepteren, erfenis verwerpen


13 oktober 2010

Vraag nummer: 13956  (oude nummer: 16083)

Ik ontvang op basis van het testament een legaat in contanten. Dit legaat moet volgens het testament binnen 12 weken na het overlijden worden uitgekeerd. Als ik dit legaat accepteer, gedraag ik mij dan als erfgenaam? Of kan ik dan nog steeds de erfenis verwerpen?

Antwoord:

Geachte heer,

Als legataris wordt je geen erfgenaam. Je bent als het ware schuldeiser van de nalatenschap en betaalt in beginsel erfbelasting over het legaat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.