Moeder gestorven, meerderjarige blijft in huurwoning wonen


8 februari 2010

Vraag nummer: 13468  (oude nummer: 15016)

Mijn moeder en ik (37 jaar) wonen in hetzelfde huurhuis. Het huurcontract staat op naam van mijn moeder. Zij betaalde ook steeds alle vaste kosten (huur, energie enzovoort). Hier had ik part noch deel aan en had er ook geen inzicht in. We maken gezamenlijk gebruik van alle spullen die aanwezig zijn. Soms door mij gekocht, soms door haar gekocht.
Onlangs is mijn moeder overleden. Van de verhuurder mag ik in de woning blijven wonen.
Na haar overlijden bleek dat moeder de rekeningen niet altijd netjes betaalde. Hier en daar is er een betalingsachterstand. De schuldeiser zeggen dat ik die moet betalen.
Ik wil de erfenis verwerpen, want het is wel duidelijk dat er meer lasten dan lusten zijn. Maar kan dit wel?
Ik woon namelijk gewoon in de woning en maak dus gebruik van de aanwezige spullen.
Hoe zit dit in elkaar en moet ik de openstaande bedragen die mijn moder dus niet heeft betaald betalen?

Graag een beetje hulp in deze duisternis.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik vrees dat ik niet veel licht kan werpen op de zaak omdat één en ander nogal complex is. Vastgesteld moet worden of verwerping mogelijk invloed heeft op de huurrechten. Verder moet bezien bekeken worden wat tot de nalatenschap behoort, omdat je dat bij verwerping ook 'kwijt' raakt. Misschien is beneficiaire aanvaarding wel een optie.

Hoe dan ook zou ik even langs een notaris gaan voor advies en informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.