Inzage notariële akten door derden


8 juni 2006

Vraag nummer: 10354  (oude nummer: 8092)

In hoeverre kunnen derden, bijvoorbeeld schuldeisende instanties, te weten komen of er een verklaring van erfrecht is opgesteld, of anderszins een erfgenaam die de schulden overneemt ?

Antwoord:

Geachte heer,

Via het boedelregister dat wordt aangehouden bij de rechtbank.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.