Wantrouwen bij Erfgenaam


17 maart 2011

Vraag nummer: 24756  (oude nummer: 16557)

Mijn zus vertrouwt me niet bij de afhandeling van de erfenis, ik heb haar op de mogelijkheid gewezen naar de kantonrechter te stappen. Kan ze door dit NIET te doen de zaak 5 jaar traineren of heb ik zelf ook nog mogelijkheden en rechten
Ik kan trouwens alles verantwoorden ben ik verplcht van elk wissewasje een waardebepaling te laten maken? Is een uitvaart polis ten gunste van de
vriendin van de overledene na zijn overlijden voor haar? mijn zus vindtvan niet.

Antwoord:

Geachte heer,

Misschien is het een idee om langs een notaris te gaan voor informatie en advies en nog verder gaand: een notaris te vragen om als boedelnotaris en/of gevolmachtigde van alle erfgenamen op te treden. Dat is uiteraard wel kostenverhogend, maar wellicht neemt dat wantrouwen weg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.