bOEDEL VERDELING


26 april 2011

Vraag nummer: 24790  (oude nummer: 16660)

Mijn moeder is kort geleden overleden, nu verwacht ik problemen bij de verdeling van de erfenis.
Mijn moeder heeft een tijd samengewoont met een andere man(die inmiddels ook overleden is) bij zijjn overlijden is getracht daar zicht te krijgen wat van wie is, daar is tussen de kinderen van onze kant grote ruzie gewest (nog steeds) Mijn moeder is nadien in een verzorgingshuis geplaatst zonder onze bemoeienis is er toen meubels verdeeld,( volgens zeggen opgeslagen) wij hebben er toen niets van gezien, cq gemerkt.
Mochten ons er ook niet mee bemoeien.
Nu na het overleijden ben ik bang dat alles al voordien weer verdeelt is zonder dat alle kinderen daar krijgen waar men recht op heeft.
Wat kan ik doen , om toch ons recht te doen gelden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat is een lastig kwestie, want er zal aangetoond moeten worden wat van wie is/was en dat aantonen is doorgaans een (zeer) lastige kwestie. Wat wellicht vreemd is dat moeder zonder dat de kinderen daarbij betrokken waren naar een verzorgingstehuis is verhuisd. Als er spullen zijn opgeslagen, dan lijkt mij dat een teken dat die van moeder waren, anders behoefde het niet te worden opgeslagen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.