Uitzetting ouderlijk huis


20 maart 2014

Vraag nummer: 37761

Mijn jongste broertje woont nog steeds in het ouderlijk huis, kun je na overlijden van beidde ouders je broertje uit het huis zetten ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan ik niet beoordelen, misschien is er een huurovereenkomst of is in een testament een gebruiksrecht gelegateerd. De erfgenamen dienen in onderling overleg over te gaan tot verdeling. De kwestie van de woning zal daarbij neem ik aan ook betrokken worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.