Adoptie/erfenis


1 november 2010

Vraag nummer: 13976  (oude nummer: 16144)

Een gescheiden man komt te overlijden. Hij heeft zijn broer
de opdracht gegeven het huurhuis op te zeggen en schoon te maken enhij is gemachtigd bij de bank. Maar nu blijkt dat de overleden broer nog een adoptie zoon heeft. Er is verder helemaal niks meer te erven. Ook is er al 35 jaar geen contact. Kan deze zoon op enige manier nog wat op eisen van de nalatenschap?

Antwoord:

Geachte heer,

De aanspraak op de legitieme portie heeft in beginsel een vervaltermijn van 5 jaar. Daarnaast kan het zijn dat betreffend kind ook 'gewoon' erfgenaam is en mogelijk op grond daarvan aanspraken heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.