Schoonmoeder overleden


22 november 2015

Vraag nummer: 44297

Mijn schoonmoeder is 5 nov overleden.

- 9 kinderen dus erfgenamen
- niet getrouwd
- woonde in verzorgingshuis (woning in 2010 opgezegd en leeggehaald)
- pensoen Aruba en AOW nederland


Deel wil beneficiair aanvaarden omdat er schulden zijn aan gemeente (lening sinds 2005 voor terugbetaling teveel ontvangen aow) en begrafenisverzekering dekt niet hele begrafenis.

Schuld gemeente 18.000 euro ongeveer en begrafenisdchuld is ca 4000 euro (1 vd kinderen wil dat betalen).

Kan ik zelf boedelbeschrijving maken? Gezien info Aruba en Nederland verwachten wij een hoge rekening notaris namelijk en daar is geen geld voor.
Kan een erfgenaam overlijden melden bij bank of kan dat alleen de mederekeninghouder?
- Wie gaat voor als schuld? Gemeente of begrafenisonderneming?

Antwoord:

Geachte heer,

Doorgaans vindt de beneficiaire aanvaarding via de notaris plaats die ook een verklaring van erfrecht opstelt. U kunt dan aan die notaris ook vragen wat de gevolgen zijn van de beneficiaire aanvaarding en welke vereisten de wettelijke vereffing met zich brengt. Volgens de wet moeten de vereffenaars in beginsel een onderhandse of notariele boedelbeschrijving opstellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.