inzage akten vervolg


8 december 2011

Vraag nummer: 26910

In onderhavig geval is sprake van een testament. degene die de gesloten envelop met daarin een kopie van een akte (aanvullend testament en akte van levering) heeft deze na lezing weer dichtgeplakt en op dezelfde plek achtergelaten. Op dat moment was nog niet bekend wie de erfgenaam is en wie de executeur. Mocht dit strafbaar zijn, welke straf ligt hier dan op?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er al sprake is van een strafbaar feit, dan kunt u dat het beste navragen bij een advocaat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.