schuld erven


6 juli 2009

Vraag nummer: 12779  (oude nummer: 13355)

Geachte heer, mevrouw,
In 2000 is de erfenis na overlijden moeder verdeeld. Nu blijkt er nog een schuld te bestaan in het bedrijf dat opgezet is door vader en moeder, maar waar een van de drie kinderen uitgekocht is voor het overlijden. Is ieder kind (3) aansprakelijk te stellen voor zijn/haar deel? Het kind wat uit de zaak is gegaan heeft wel de erfenis aanvaard en is uitgekocht uit het bedrijf destijds. De schuld is ontstaan omdat vader meer opgenomen heeft uit de zaak dan hem toekwam. Dit is gebeurt nog voordat een kind uit de zaak stapte. Is dit nog verhaalbaar in 2009?
Met vriendelijke groet,
C. Mimpen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als je als erfgenaam zuiver aanvaardt, dan ben je gerechtigd tot de tegoeden en aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap (voor het betreffend erfdeel). Indien er sprake was van verdeling en één of meerdere erfgenamen hebben een deel overgenomen, dus een ander uitgekocht, dan neem ik aan met alle lusten en lasten. De uirgekochte erfgenaam, zou dan daarvoor niet meer aansprakelijk zijn. Kijk nog eens goed in de akte van verdeling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.