erfrecht en -plicht na overlijden broer


1 juli 2012

Vraag nummer: 28589

LS,

De broer van mijn vader is overleden. Hij woonde alleen en bij geen van zijn 4, nog in leven zijnde broers, is bekend of er een wilsbeschikking in zijn huis aanwezig is en of er geld beschikbaar is om een begrafenis te regelen. Ook is niet bekend hoe nu te handelen met de inboedel. Bij het accepteren van de huissleutel is men blijkbaar al gelijk gesteld met iemand die de erfenis accepteert. Zodoende is elke broer huiverig om de erfenis te accepteren en de begrafenis te regelen, ook gezien hun reeds hoge leeftijd maar men wil wel graag dat hij een menswaardig afscheid gaat krijgen en een begrafenis of crematie waar men bij aanwezig kan zijn. Bij begraven door de gemeente is dit niet altijd het geval?
De broer is zaterdag 30 juni overleden en aangenomen wordt, dat alles nu uit handen wordt gegeven aan een notaris. Kunt u mij vertellen wat de gang van zaken is in een geval als deze? Wat kunnen de broers het beste doen wat de begrafenis betreft maar ook wat de overgebleven inboedel betreft. Wat zijn de rechten en de plichten in deze? Met vriendelijke groet,
Rob Schuller

Antwoord:

Geachte heer,

Via het centraal testament register in Den Haag is heel snel vast te stellen of er een testament is en zo ja bij welke notaris. Daar kan het testament dan worden opgevraagd.
Een erfgenaam heeft volgens de wet nog het recht van beraad gedurende 3 maanden na overlijden. In die tijd kun je dus inventariseren. Naar mijn weten is het verzorgen van de uitvaart geen daad van aanvaarding.
Doorgaans is voor een bank een verklaring van erfrecht van een notaris nodig. Misschien goed om daar dus al naar toe te gaan voor informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.