hoogte kindsdeel


27 maart 2006

Vraag nummer: 10189  (oude nummer: 7730)

hoe groot is een kindsdeel, als er 1 kind is en een ander begunstigde (nieuwe partner) genoemd in het testament?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Is er geen sprake van een huwelijk of geregisteerd partnerschap en één kind, dan is het wettelijk erfdeel: alles, dus 1/1! Is er wel een huwelijk dan is dat 1/2 volgens de wet. Een testament kan natuurlijk anders bepalen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.