vruchtgebruik


28 augustus 2013

Vraag nummer: 35435

Hallo,
Mijn vader heeft het vruchtgebruik van een woning waarvan zijn broer de naakte eigenaar is. De grootouders zijn beide overleden en deze regeling werd reeds getroffen voor hun dood. Wat erven wij, zijn kinderen, wanneer mijn vader (niet getrouwd) als eerste overlijdt en wanneer zijn broer (getrouwd) als eerste overlijdt?
Dank voor jullie inzichten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien sprake is van Belgisch kan ik u geen antwoord geven vrees ik. De bepalingen van het vruchtgebruik (ik ga ervan uit dat deze bij notariele akte zijn vastgelegd en gevestigd)zijn van belang voor de vraag wanneer het vruchtgebruik eindigt.

Naar Nederlands recht eindigt in beginsel bij overlijden van de vruchtgebruiker het vruchtgebruik. Het bloot eigendom wast dan aan tot vol eigendom.
Bij overlijden van de bloot eigenaar zal (tenzij anders bepaald) tot de nalatenschap betreffend bloot eigendom behoren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.