reiskosten


14 mei 2020

Vraag nummer: 60758

Mijn broer is vorig jaar overleden en laat zonder testament een appartement na. Ik ben gevolmachtigde en wil met welwillende familieleden het appartement ontruimen, en opknappen. Mijn voorstel aan hun was om reiskosten direct vanuit de ervenrekening te vereffenen en niet na het passeren van de verkoopacte. Van alle familie-leden is er maar een die hierin niet wil meewerken. Dit is een familielid die achterover leunt zoals dat heet. In hoeverre kan ik dit familielid op een bestaande artikel van Wetboek van Erfrecht onder druk zetten om mee te werken?

met vriendelijke groet Peter Dijkers

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel moeten de erfgenamen de nalatenschap samen afwikkelen, maar kan inderdaad een gevolmachtigde worden aangewezen. Indien alle erfgenamen onder dezelfde condities aan dezelfde persoon volmacht geven, dan kan die persoon binnen de vol,acht zelfstandig handelen. Als er aanvullende werkzaamheden moeten worden gedaan of aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, dan moeten de erfgenamen weer op een lijn zitten in beginsel. Of het af te dwingen is als 1 erfgenaam niet meewerkt aan een aanvullende afspraak, kan ik helaas niet beoordelen, maar lijkt mij lastig. Wellicht kan een advocaat hier mee over zeggen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >