opvragen zonder toestemming


24 mei 2011

Vraag nummer: 24818  (oude nummer: 16743)

na het overlijden van m'n vader is er een erfenis gekomen. Ik ben een aangenomen kind. M'n overleden broer heeft 2 kinderen. Een van deze kinderen ziet nu kans om alles buiten mij om te gaan regelen. Gaat naar de bank, vraagt aan instanties om post naar hem toe te sturen. Dit doet hij via een akte van overlijden. deze zaken doet hij zonder toestemming van de andere erfgenamen. Een dag na de begrafenis stond hij al bij de bank.

Wat mag hij nu wel doen, en wat niet? Mag hij buiten de aangestelde Notaris om, rekening overzichten opvragen bij de bank, of moet dit via de
notaris doen? Alle zaken zijn al in het bezit van de notaris, en er is al contact geweest met de notaris.

Antwoord:

Geachte heer,

Uiteraard heeft een erfgenaam recht op informatie, maar dan zal toch eerst moeten worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn. Zijn er meerdere erfgenamen (die hebben aanvaard), dan zijn zij gezamenlijk bevoegd. Als één van de erfgenamen zaken achterhoudt, kan deze zelfs zijn aandeel daarin verbeuren.
Zonder volmacht/toestemming van de andere erfgenamen, kan één van de erfgenamen in beginsel niets zelfstandig. Eerst moet dus worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.