Ben ik verplicht om te tekeken?


10 juli 2016

Vraag nummer: 46759

Geachte
Mijn moeder is onlangs overleden en 1 kind zit vreselijk achter haar geld aan te jagen. Het gaat om een bedragje van 800,00. Nu stelt de bank, om te rekening op te kunnen heffen hebben wij de handtekening nodig van alle 5 haar kinderen. Ben ik verplicht om te tekenen? Kan ik daar toe gedwongen worden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan ik niet voor u beantwoorden. Het is uw eigen keuze, daaraan wel of niet mee te werken, dan wel het stellen van voorwaarden. Via een rechter kan mogelijk verdeling afgedwongen worden, maar ik kan natuurlijk niet beoordelen of dat aan de orde is. Aan de andere kant is het zaak om na te gaan welk belang is gediend bij het niet verdelen van de bankrekening. Indien daarvan nog bepaalde gezamenlijke betalingen moeten worden voldaan, is het mogelijk aan te bevelen die eerst te verrichten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.