Van wie is een uitkering aan minderjarige kind?


9 maart 2018

Vraag nummer: 54167

Mijn ex- echtgenoot is 15 jaar geleden overleden. Uit zijn levensverzekering is een uitkering aan mij gedaan ten gunste van onze 4 minderjarige kinderen. Nu is er 1 kind die meent recht te hebben op 1/4 deel van het uitgekeerde bedag in 2003. Is dat terecht?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De begunstigde op de polis is gerechtigde tot de uitkering. Bij minderjarigheid heeft de ouder het ouderlijk gezag en daarmee ook het beheer over het vermogen van de minderjarige. Wordt betreffend kind meerderjarig, dan vervalt in beginsel dat wettelijk gezag. Was dus een minderjarige kind begunstigde, dan is het in beginsel van betreffend kind.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.