grootte aandeel onverdeelde boedel bij aangifte IB box 3


29 januari 2010

Vraag nummer: 13430  (oude nummer: 14924)

Als op 31 December een erfenis nog geheel in de onverdeelde boedel zit. Moeten die erven waarvoor dit van belang is, hun aandeel in die boedel bij hun IB in Box3 aangeven.
Nu is hun erfdeel belast met de nog te betalen successierechten. Kunnen die te betalen rechten worden afgetrokken van het aan te geven aandeel in de onverdeelde boedel.?
Ik ben benieuwd en heb het antwoord snel nodig.
Groet
A.Dogterom

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar mijn weten is het 'gewoon' BOX 3 vermogen en zijn de successierechten aftrekpost indien de aanslag is opgelegd. Uiteraard kunt u één en ander ook 'even' navragen bij de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.