Executeur

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Executeur km. vergoeding

Ik ben executeur over de nalatenschap van mijn overleden tante. Omdat ... >>


Finale kwijting c.q. decharge inzake legitieme portie broers.

Geachte heer, Als executeur - afwikkelingsbewindvoerder heb ik te m... >>


vervangende machtiging

Ik ben executeur en afwikkelingsbewindvoerder in de erfenis van mijn m... >>


twee executeurs in testament, 1 executeur wil alle beslissingen alleen

Beste, In het testament van mijn schoonvader (dementerend, nog niet... >>


Controle over een executeur

Als de erflater in zijn testament een executeur heeft benoemd (b.v. ee... >>


Executeur & communicatie

Mijn gehandicapte oom is 3 jaar geleden overleden. Mijn andere oom was... >>


Dank U - om precies te zijn - ik ben Engels/Franstalig...

Meester, Dank U voor U spoedend antwoord. Versta ik het: Zodra ik de... >>


Executeur en bank afschriften

Goie dag, 1) Mag een Executeur zijn als de executeur is een indirekte... >>


drie sterren executeur

Mag een drie sterren executeur een erfgenaam uit het testament schrapp... >>


Kwijting en decharge

Ik ben executeur voor de nalatenschap van mijn vader. Moeder is enkele... >>


61032

In vervolg op uw antwoord op mijn vraag ( 61032): Ik begrijp uit uw an... >>


draaiboek

Bij het overlijden van mijn zus zal ik ET zijn. Er is veel informatie ... >>


Waarde inboedel naar goed doel

In een testament staat dat de waarde van de inboedel naar een goed doe... >>


Uitvoering testament

Een nicht van mij is samen met haar getrouwde broer executeur van het ... >>


Verantwoording executeur modelbrief

Graag ontvang ik een modelbrief voor verantwooording van afwikkeling v... >>


legaten

Als er in een testament de volgende zin staat onder het kopje Executeu... >>


Boedelopslag bij executeur thuis

Geachte, Broer, tevens executeur, heeft zonder ons medeweten (en voor... >>


Mag executeur zelf erfenis dmv boeldelbeschrijving afhandelen, zonder

Dag meneer van de Griend Gezien het saldo van de nalatenschap vraag ik... >>


testementair executeur

Beste, Het volgende, ik ben testementair executeur van mijn reeds o... >>


Executeur houdt bewust informatie voor notaris achter

Geachte heer, Mijn vader heeft een persoon tot executair benoemd. ... >>


Wat is het tarief van een testamentair executeur?

Wat is een gebruikelijk tarief voor een notaris. Is het verder gebrui... >>


mag ik als erfgenaam ingrijpen?

Geachte heer Griend, Mijn kinderen en ik zijn in een testament benoe... >>


Wat als de executeur niet geschikt is?

Een familielid die als executeur is benoemd en wie onder bewindwoering... >>


Is de executeur wel geschikt?

Hallo, mijn moeder is overleden en er is een famililid aangesteld als ... >>


Moeten we een advocaat inschakelen?

executeur was in testament als 2e aangewezen om crematie te regelen i... >>


Mag je een executeur passeren voor de uitvaart

Geachte heer/mevrouw, mag men een executeur vastgelegd in een testamen... >>


Hoe lang kan je wachten met tekenen van verklaring van kwijting en dec

U schreef: in die tussentijd ligt de afwikkeling stil. Hoe lang kan ... >>


Hoe lang kan je wachten met tekenen van verklaring van kwijting en dec

Mijn moeder heeft 3x haar testament veranderd t.g.v. mij. Dit heeft kw... >>


Wat is minimale verplichting inzage rekening en verantwoording?

Geachte heer van Griend, Binnen de familie vindt op dit moment de afw... >>


Vraag 54510 vervolg.

Geachte Heer C. van de Griend, de voorgeschiedenis met en het door dez... >>


Advocaatkosten executeur.

Goedemorgen Heer C. van de Griend, De erflater is pas 3 maanden gelede... >>


Welke onkosten mag de executeur declararen.

Mag een executeur als onkosten ook de verlofdagen opvoeren die hij/zij... >>


Mag de uitvaartexecuteur weigeren?

Geachte heer Van de Griend, De vraag betreft het testament van een ... >>


Wat te doen als de executeur laat niets van zich horen?

Mijn moeder is in september overleden. Mijn zus, met wie ik geen conta... >>


Vraag 53952 Erfgenamen.

Geachte heer C. van de Griend. Als de notaris, die een Verklaring va... >>


Wie betaalt de schade bij ontruiming?

Geachte Heer C. van de Griend. Daags na de crematie moest de kamer in ... >>


Welke bevoegdheden heeft de executeur?

Goedemiddag Heer C. van de Griend, ik ben bij testament uit 2001 (dus ... >>


Hoelang heeft de executeur de tijd voor de afwikkeling?

Mijn moeder is half september overleden. Ik ben onterfd en mijn enige ... >>


Wat is een redelijk uurloon voor een testamentair excecuteur?

Goede avond. Wat is een redelijk uurloon voor een testementair excecut... >>


Wie betaalt het executeursloon?

1% executeursloon is berekend en is procentueel verdeeld over alle erv... >>


Mag ik de bevoegd tot verkoop van het huis opnemen in een codicil?

Mag ik in een codicil bepalen ,dat mijn zoon na overlijden mijn huis k... >>


Wat is de termijn uitbetaling executeursloon?

ik heb recht op executeursloon. Moet dat binnen een jaar na het overli... >>


Hoe moet ik een executeur aanwijzen?

Toen mijn man overleed waren de kinderen zeer jong. Mijn zwager is to... >>


Vraag nummer: 52378 / vervolg

Vraag nummer: 52378 Hallo, Ik ben recent aangewezen als executeur,... >>


Mag een executeur zijn loon verhogen?

Geachte heer, In het testament is te lezen dat de executeur recht h... >>


Hoe zit het met het loon van de executeur?

Welke onkosten mag een executeur in rekening brengen en dient dat bedr... >>


Mag mijn zoon executeur worden?

Mag mijn zoon executeur worden?... >>


Kunnen 3 executeurs volmacht aan 1 van hen geven?

wij zijn volgens testament met 3 gelijkwaardige executeurs. Als wij ee... >>


Kan een executeur zichzelf goederen toekennen?

In een testament staat o.a. het volgende: VERTEGENWOORDIGING: De execu... >>


Kan ik alsnog executeursloon aanvragen?

Bij testament ben ik benoemd tot executeur. In het testament staat dat... >>


Overleden executeur, wie heeft hem vervangen?

Kan je achterhalen uit een bepaalde register welke executeur-testament... >>


Kunnen we als erfgenem zelf een executeur aanwijzen?

Mijn oom is overleden en we zijn met 9 neven en nichten erfgenaam. Hij... >>


Wat als de executeur testementair al is overleden.

Mijn man is in het testament van zijn zuster en zwager aangesteld als ... >>


accepteren benoeming executeur

Ik las vandaag een berichtje op de site van de ING bank over de risico... >>


executeur en voorlopig (ver)koopcontract

Kan, en of mag een executeur zonder mede ondertekening van de andere e... >>


verblijf en buitenland

ik ben executeur testamentair van mijn oom en tante. Als ik in een and... >>


Inzage bankgegevens van voor overlijden

Op meerdere fora lees ik hierover verschillende meningen. Dat het bete... >>


verkoop moeders huis

Ik ben aangewezen door de notaris als executeur testamentair na het ov... >>


2 executeurs en 2 afwikkelingsbewindvoerders

In het testament van mijn tante staan 2 executeurs en 2 afwikkelingsbe... >>


afhandeling testament

Onze schoonzus is executeur bij het afhandelen van het testament van h... >>


Executeur

Ik heb samen met mijn broer het executeurschap aanvaard zoals omschrev... >>


opvragen testament

Ik ben aangesteld als executeur en in het bezit van het testament van ... >>


Einde taak executeur

Geachte, Mijn taak als executeur is bijna ten einde. Het laatste dee... >>


Een goed doel vastleggen in testament

Ik wil een goed doel opnemen in mijn testament. De executeur moet dit ... >>


Executeur beroept zich wel op zijn recht maar verzaakt zijn plicht

zonder medeweten van mij ( ik ben onterfd maar heb wel de erfenis aanv... >>


ben ik executeur

Mijn schoonzus is overleden, en ik regel alle zaken betreffende het o... >>


Verandering executeur

Mijn man is jaren geleden uitgeroepen als executeur van een neef! Nu i... >>


Kosten executeur testementair

Welke kosten mag de executeur in rekening brengen... >>


Kan een notaris afhandeling na overlijden op zich nemen

Namens een client van ons heb ik de vraag hoe hij, alleenstaand, geen ... >>


Rol van executeur testamentair

L.s. Mijn vader heeft mij gevraagd de rol van executeur testamentai... >>


kwijting decharge executeur

Als execurteur-afwikkelingsbewindvoerder heb ik de afgelopen 18 maande... >>


aangifte erfbelasting zonder toestemming ingestuurd

Goedendag, Er zijn veel vragen over de financiële afwikkeling van ee... >>


wel of geen decharge verlenen en uitbetaling

Mijn schoonmoeder heeft via een testament een executeur aangewezen. W... >>


Testament

Geachte M., in opdracht van mijn buurvrouw welke niet over internet b... >>


verkoop huis

In het testament is een executeur aangewezen deze is ook erfgenaam . M... >>


Overdragen executeur testamentair.

Mijn oom is afgelopen week overleden, zijn achterneef is, in het testa... >>


executeur in het buitenland tijdens overlijden

Beste, Ik ben aangesteld als executeur van mijn oom. Tijdens mijn vaka... >>


openbaar maken testament

ik ben door mijn vader benoemd als executeur in de meest brede zin die... >>


Executeur

Wie controleert een executeur als er geen familie is. En hoe kom je ... >>


erfgenamane zelf de erfbelasting betalen

Geachte heer, mevrouw, Wederom dank voor uw reactie. Ik kan mij niet a... >>


erfbelasting aanslag door de erfgenamen zelf te betalen

Dank voor uw antwoord. Ik kan het nog niet loslaten. Op het aangifte f... >>


in testament aangeven dat de erfgenamen zelf afdracht erfbelasting moe

Geachte heer, mevrouw, Dank voor uw antwoord. De notaris zou van deze ... >>


erfbelasting betaling

Geachte heer, mevrouw, Begrijp ik het goed dat ik, als executeur tes... >>


Executeur

Mag een executeur een inboedel notaris aanstellen? De kosten van de i... >>


executeur testamentair

Is het rechtsgeldig als ik mijn zoon vraag om na mijn overlijden op te... >>


Inzage bankgegevens voor het overlijden.

Ik ben door mn moeder aangesteld als executeur. Er is een testament wa... >>


erfenis in eval van bijstandsuitkering

Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, heeft recht op een erfenis... >>


Duur van de verantwoordelijkheid van de testament executeur

Dat een executeur verantwoordelijk is t/m oplevering aan de kantonrech... >>


executeur

Ontvang je bericht van de notaris als een erfgenaam in het testament t... >>


correcte volgorde uitbetaling/afgifte décharge

Volgend op 2 reeds door u behandelde vragen; Vraag nummer: 10900 (ou... >>


uitbetalen erfenis

Geachte heer, mevrouw, Ik ben benoemd in een testament als executeu... >>


executeur

LS, mijn moeder heeft in 2001 testament opgemaakt en haar zuster benoe... >>


executeur/afwikkelingsbewindvoerder

Onze moeder is onlangs overleden en heeft mij aangewezen als executeur... >>


Ontevreden erfgenaam

Door mijn zus ben ik benoemd tot ET van haar nalatenschap. 12 neven/ni... >>


executeur

Graag wil ik weten welke documenten men nodig heeft als je tot execute... >>


Verplichting executeur

Is een executeur verplicht een onterfde legitimaris te traceren en in ... >>


loon, executeur testamentair

Mijn vader is onlangs overleden en heeft de notaris in zijn testament ... >>


Executeursloon

Mijn vader is in 2001 overleden, hij benoemde mij tot executeur testam... >>


oud codicil

Mijn vader was al lang overleden, mijn moeder nu. In 2002 heeft zij e... >>


xecuteursvergoeding

In het testament is onze vergoeding vermeld. Kunnen wij de gemaakte on... >>


Afhandeling nalatenschap

Beste Heer, Mijn moeder is vorig jaar april overleden en had testam... >>


Executeur

Hoe kom ik er achter dat ik executeur testamentair ben, als fam niet w... >>


wijzigen executeur testamentair

Moet een bij testament aangewezen executeur testamentair op de hoogte ... >>


decharge verlenen aan de executeur

Wij, erven van een overleden tante, zijn (schriftelijk)verzocht door d... >>


Rol van executeur

Mijn vader heeft nu mijn moeder is overleden, mijn "aangetrouwde" neef... >>


loon executeur in mindering op legaat

Een kennis heeft twee legaten van € 300.000,-- gelegateerd gekregen.... >>


bestede uren als executeur

Ik ben samen met mijn broer aangesteld als executeur in het testament ... >>


Executeur testament

Mijn tante is overleden en heeft in haar testament haar partner als ex... >>


overdracht executie

Mijn zus is bij testament aangewezen als executeur. Beide ouders zijn ... >>


Testament

Als de testamentair exeuteur wordt verander moet dat door gegeven wor... >>


Loon van de executeur

Goede middag, Is het de bedoeling dat het 1% executeursloon van de o... >>


testament en eigen huis

L.S. Mijn moeder wil graag dat ik de verkoop van haar woning doe als ... >>


executeursloon

Geachte heer, wordt bij het berekenen van het executeursloon uitgeg... >>


beperkte boedelvolmacht

Mijn vader is overleden en heeft mij bij testament als executeur aange... >>


Executeursloon

Beste lezer(es), Dient het executeursloon door de (resterende) erfg... >>


vordering op schuld vereffenen bij executeur moeder

Vader laat in 2009 zoon en moeder na als erfgenamen voor gelijke delen... >>


belonining executeur testementair vóó'2003

De ET is in het testament benoemd in 1995 , erflater overlijdt in 1995... >>


erfenis verdelen

Mijn overleden vader heeft mij in een door hem ondertekende brief aang... >>


volmacht

Mijn vader is 92 jaar. Ik ben zijn exec. test. als zijnde zijn dochter... >>


erfenis

mag de executuur alle inboedel weggeven en weg gooien zonder de erfgen... >>


Verklaring voor kwijting en decharge

Ik heb als executeur een erfenis afgehandeld. Ik wil de ergenamen verz... >>


exceteur

Hallo, Mijn broer heeft toen mijn vader ziek was een zichzelf als exce... >>


rechten bij overlijden van tante.

Onlangs is mijn tante, een zus van mijn vader, kinderloos overleden. D... >>


verklaring van erfrecht

Geachte meneer van de Griend, Ik bezit de dubbele franse/nederlandse... >>


Executestamentair

Mijn moeder heeft na het overlijden van mjn vader, mijn zus als execut... >>


Executair benoemen.

Mevrouw / Mijnheer, Mijn vrouw en ik hebben een testament. Nu willen... >>


Executeur stopt halverwege

De executeur stopt geheel onverwacht en zonder opgaaf van reden zijn w... >>


reiskostenvergoeding executeur

IK ben executeur voor een nalatenschap van mijn tante. In het testamen... >>


Kosten boedelopslag uit nalatenschap?

De boedel van de erfgenaam was al opgeslagen toen zij naar een verplee... >>


rechten van executeur testamentair

Onlangs is mijn moeder overleden. Mijn oudste zus is benoemd tot execu... >>


executeur ja/nee

Mijn buurvrouw, 80 jaar, terminaal heeft mij gevraagd haar begrafenis ... >>


inboedellijst / financiële verantwoording

Is een ET verplicht om een inboedellijst te maken en zo ja binnen hoev... >>


executeur is overleden.

Geachte heer, Mijn tante was de executeur van mijn opa. Nu is zij vor... >>


executeur

December 2011 is mijn demente tante overleden. 2 zussen en ik zijn de ... >>


Ik ben door een vrijgezelle Oom benoemd tot Testamentair Executeur. He

De nalatenschap wordt verdeeld over 2 personen gaat naar een broer en... >>


testementeur executair

Wat mag je vragen per uur als testementeur-executeur.... >>


benoeming nieuwe executeur

als de executeur genoemd in het testament is vooroverleden en de erfla... >>


traineren van kindsdeel.

De testamantair executeur(mijn broer) vertraagd het regelen van mijn k... >>


vastleggen executeur

geachte heer, mijn moeder heeft te kennen gegeven mij, als haar ouds... >>


onkostenvergoeding executeur

Mijn tante heeft mij in haar testament benoemt als executeur. Daarin i... >>


vergoeding executeur Vader en Moeder

In 2008 is mijn Vader overleden, Moeder en vader waren in gemeenschap ... >>


executeur testamentair

In 1994 hebben onze ouders het ouderlijk huis op naam van mijn zus en ... >>


testament executeur

mag een executeur ook de wettelijke 1% rekenen over het huis ( als ver... >>


Bevoegdheden executeur overdragen

Bij testament is een executeur aangewezen. Deze verstrekt geen informa... >>


executeur

onlangs is mijn moeder overleden.ze had een testament,daar was een exe... >>


testament

Ik heb geen kinderen, kan ik mijn nalatenschap door een notaris laten ... >>


uurloon notaris

Wat is op dit moment het uurloon van een notaris? Kan dit per notaris ... >>


Legaat gedeeltelijk accepteren?

Ik als erfgenaam ben verplicht om de legataris haar legaat te overhand... >>


verkoop OG

Kan een executeur onroerend goed van de erflater verkopen zonder medew... >>


Miljoenennota

Geachte heer Van de Griend Op Twitter las ik een kort bericht dat ste... >>


Mag een executeur schenken?

Ik ben executeur van de nalatenschap van mijn vader. We zijn achtergek... >>


Benoeming van executeur

L.S. Kan ik, in de hoedanigheid van erflater, een derde (één pers... >>


vergoeding executeur

Wat is een redelijke vergoeding voor de executeur, inclusief regelen v... >>


ececutair testamentair

Mijn zus -wed - gehuwd met een weduwnaar uit een eerste huwelijk waaru... >>


Aanvullende vraag over Declaratie executeur (vraagnummer: 25964)

Bedankt voor uw moeite. In ons geval is er m.i. sprake van belangenver... >>


Declaratie executeur

In de nalatenschap van wijlen mijn vader heeft de executeur (zijn voor... >>


weigeren papieren te overhandigen

Ik ben executeur van mijn vader. Echter heeft mijn zus al verschilende... >>


Afhandeling testament

Vader is eerder dit jaar overleden en in zijn testament was bepaald da... >>


Bevoegheid notaris om later in te grijpen bij de asbestemming

Geachte heer Van de Griend, Wij hebben discussie met een notaris ov... >>


Executeur vrijgesteld van overleg

In het testament van mijn vader is mijn broer benoemd tot uitvoerder. ... >>


vergoeding

In testament staat dat executeur (predikant) geen wettelijke vergoedin... >>


verantwoording

Een executeur behoort verantwoording af te leggen aan de overige erfge... >>


andere executeur benoemen

enig kind is onterfd en eist legitieme portie op. kan ik als enig erfg... >>


executeur testametair

In 2005 heeft mijn moeder, weduwe van mijn vader, een nieuw tetament l... >>


testamentair executeur

Welke prive risico's loopt een testamentair executeur? Stel de boedel... >>


beeindig van executeurschap

Alle taken zijn volbracht door de executeur testementair; Hoe beeindi... >>


wie betaald de erfbelasting?

Mijn broer is testamentair-executeur na het overlijden van een andere ... >>


Executeur

Indien de aangestelde executeur eerder overlijdt dan de persoon waarvo... >>


executeur loon

Geacht panel, In uw antwoord verwijst u naar het testament, maar ... >>


bepalen hoogte vergoeding executeur

Wat is een redelink/goed executeurs loon. Ergenamen zijn verre familie... >>


weigeren executeurschap

Ik ben in een testament aangewezen als executeur van een nalatenschap,... >>


vervangen van de executeur

in een testament is de notaris als executeur benoemd. de ergenamen zij... >>


loon executeur

Een executeur krijgt 1% van de nalatenschap. Deel van de nalatenschap... >>


execteur

mag de executeur het huis [ wat ik geerfd hebt ] laten overschrijven b... >>


excuteur

Wij hebben een verschil van mening gehad met mijn vader en hierdoor he... >>


Verkoopwoning

Kan de executeur de woning verkopen zonder toestemming van de erven in... >>


executeur.

niet gereageerd op notaris om executeurschap af te sluiten.heeft de no... >>


executeur overdracht bevoegdheden

In de testamenten vn mijn ouders ben ik aangewezen als executeur. Ik... >>


notaris als executeur

Bij testament is de notaris die het testament heeft opgesteld en gepas... >>


opvragen kopie of afschrift van testament

Kan ik als beoogd executeur testamentair (voor een overleden oom van m... >>


Vervolgstap bij uitblijven reactie executeur

Hallo heer, mevrouw, Na de officiele bevestiging dat ik erfgenaam ... >>


executeur

is het mogelijk de executeur die de nalatenschap van mijn overleden Va... >>


Inzage bank en onroerendgoed gegevens.

Vader overleden..Vriendin van mijn vader is de executeur.Ik vertrouw h... >>


executeur weigeren

Mijn vader is overleden, mijn moeder leeft nog. Er is een langslevende... >>


vergoeding kosten executeur

Mag de executeur naast de 1% vh vermogen op dag van overlijden ook nog... >>


geheimhouding testamenteur

Mijn zwager die nu aangewezen testamentair executeur is, roddeld via d... >>


geen saldo alleen eigen huis

Mijn moeder woont nog in het ouderlijk huis, de waarde zal ongeveer 3... >>


vergoeding executeur

geachte meneer of mevrouw, Als in een testament is vastgelegd dat de ... >>


legalisering handtek.

Geachte notaris, Voor het aanvaarden van een nalatenschap is het nood... >>


kwijting en decharge

Mag ik (executeur)als eis aan erfgenamen vragen om schriftelijke final... >>


executeur-testamentair

hallo mijn moeder is na het overlijden van mijn vader weer hertrou... >>


executeur belastingaangifte

Ik ben executeur. Wat /hoe moet ik aan de erfgenamen doorgeven wat ze ... >>


executeur benoemt zelf opvolger

In het testament staat dat indien de executeur komt te overlijden, de ... >>


kan ik een testamentair executeur uit haar functie zetten en hoe?

Mijn zus is in april 2009 overleden en ze had in haar testament gezet ... >>


afwikkelingstijd testament

L.S. Op 14-01-09 is mijn partner overleden. De papieren voor de succe... >>


Executeur tevens erfgenaam

Kunnen de erfgenamen de executeur, tevens erfgenaam, weigeren als deze... >>


ervenrekening

Is er een maximale duur dat een ervenrekening mag bestaan? En wat gebe... >>


vergoeding executeur tesementair

Mijn vader is in begin 2009 overleden. Hij heeft een executeur via tes... >>


onkostenvergoeding executeur

Wat mag of kan een executeur als onkosten opvoeren buiten zijn wetteli... >>


zie item 14903

Hoe zit het dan met de rol en opmerking van de notaris in deze? Zij do... >>


Executeur onbereikbaar

Geachte heer/mevrouw, Enige tijd geleden is onze moeder komen te ov... >>


rechten testamentair executeur

Mijn oudste zoon (jurist) is mijn test.ex. .Er zijn 4 kinderen. Hij vr... >>


loon van de executeur.

Er zijn 2 executeurs in het testament benoemd. Hebben zij beiden recht... >>


executeur testamentair

Ik ben bezig voor een overleden neef zonder ouders broers en zussen de... >>


controle executeur

Volgens de executeur van mijn overleden tante zijn er geen erfgenamen,... >>


openen kluis door testamentair executeur

Mijn vader is als laatste overleden en heeft 2 kinderen. Mijn zwager ... >>


notaris als executeur

Als de notaris mede executeur is, krijgt hij dan dubbel op? Zowel de ... >>


wat als executeur niet aanvaard

Ik heb eigenlijk twee vragen: 1) wat als de executeur de functie niet... >>


loon executeur

Moet (en) over het loon dat de executeur ontvangt (in dit geval per t... >>


Bankafschriften

Geachte heer/mevrouw, Vanaf welke periode voor het overlijden van e... >>


kosten uitvaart doorberekenen door executeur

Mag een executeur de uren voor het bijwonen van de begrafenis opvoeren... >>


gang van zaken na overlijden/afwikkeling testament

Geachte Heer en/of Mevrouw, De oom van mijn moeder is een aantal ma... >>


bevoegdheden executeur/afwikkelingsbewindvoerder

Ik ben executeur/afwikkelingsbewindvoerder met de meest ruime bevoegdh... >>


Hypotheek verhogen door executeur

Een huis is nagelaten en er moet worden afgerekend met de fiscus voord... >>


kosten erfgenamen

Ik ben TE van een testament. Een van de erfgenamen wil mijn verklaring... >>


Notarisverplichting

Ik ben via testament aangesteld als executeur van iemand waar ik geen ... >>


Executeur luisterd niet naar notaris

Hallo, Na het overlijden van mijn schoonmoeder is er een zeer trage er... >>


executeur testamentair tijd taakafronding

Hoeveel tijd krijgt een executeur testamentair er voor om een boedel t... >>


vraagprijs overdoen huis aan broer

We hebben het ouderlijk huis in de verkoop staan. Mijn broer (1 van de... >>


afwikkeling erfenis

Mijn vader is in april 2008 overleden, er was door hem een executeur b... >>


opeisen deel cash

moeder 4 maanden geleden overleden, vader 10 jaar geleden. 4 kinderen/... >>


inzage rekening voor overlijden

Krijgt de executeur inzage in de bankgegevens, van uitgaves voor het o... >>


'Weigerachtige partij'

L.S. Allereerst bedankt voor Uw reactie. Ik heb de executeur gevraagd... >>


Is er een tijdslimiet aan het werk van de executeur.

L.S. In januari 2009 is mijn partner plotseling overleden. In zijn te... >>


dubbele vergoeding executeur?

Mijn ongetrouwde broer en ongetrouwde zus woonden samen. Mijn broer i... >>


recht executeur

Na het overlijden van mijn oom, was mijn tante de enige erfgename (gee... >>


aangifte successierechten

Wie moet de successierechten over de nalatenschap betalen? Is dit de ... >>


erfenis broer overleden in Canada

Op 11 mei 2008 is in Canada overleden mijn broer die daar bijna 60 jaa... >>


overlijden executeur

De executeur is sinds kort overleden en een notaris heeft hem tijdelij... >>


executeur

Wat moet of kan ik doen als de executeur niet met mij aan tafel wil zi... >>


Wat is de macht van de testament - executair?

Een tante van mijn echtgenote is overleden. Haar man is reeds 40 jaar... >>


Wettelijke verplichtingen executeur

Welke wettelijke verplichtigen heeft de executeur? De rechten en plich... >>


onverwachte vordering

3 jaar na overlijden van mijn moeder, krijg ik als executeur testement... >>


brief kwijting en decharge executeur

Is het juist dat je een brief voor kwijting en decharge van de execute... >>


uitbetaling gelden uit ervenis door executeur

Geachte heer/mevrouw, de executeur welke middels testamentaire besc... >>


wat doet een executeur testamentair precies??

wat doet een executeur testamentair precies??... >>


executeur testamentair

Als degene die erft niet het document van kwijting wil tekenen van de ... >>


mag je een execteur weigeren/ vervangen?

Als je de executeur niet vertrouwt, mag je dan verzoeken om een andere... >>


executeur en minderjarigheid

Mag een driesterren executeur een nalatenschap bezwaren voor de minder... >>


bevoegdheid eexecuteur/afwikkelingsbewindvoerder

In het testament staat dat de executeur/afwikkelingsbewindvoerder de b... >>


Bezwaar aangifte successierechten door executeur

Ik ben het niet eens met de aangifte successierechten die door de exec... >>


hoelang nag een ET heterfgeld vasthouden?

In januari 2007 is mijn vader overleden. Er zijn 5 kinderen, 2 zijn be... >>


akte van executeur testament

Is een door de erflater geschreven,ondertekend,gedateerde wilsbeschikk... >>


start werkzaamheden als executeur

Is de executeur (aangesteld per testament) direct na het overlijden be... >>


altijd als executeur optreden?

Twee van mijn (ongehuwde en kinderloze) achternichten, zussen van elka... >>


executeur en curator

executeur is door vader benoemd enkele jaren geleden. executeur is zi... >>


onwillige executeur

oma benoemt zoon tot executeur. na overlijden geeft executeur echter g... >>


Oom komt te overlijen, 2 nichten enige familieleden

Vraag: Oom overlijdt, nicht de enige familie Mijn oom gaat zeer waars... >>


loon mede-executeur

Ik ben executeur van de erfenis van mijn(langstlevende) moeder. Testam... >>


rechten erfgenamen

Mogen erfgenamen van de ET vragen de boekhouding voor de overlijdensda... >>


Verkoop huis

Als executeu/erfgenaam van de nalatenschap van mijn moeder is het o.a.... >>


inspraak/inzage bij verkoop woning

Geachte heer Molenaar, Zie mijn vorige mail. Mogen wij inzage eise... >>


bevoegdheden *** ExecuteurIs

Is een drie sterren executeur bevoegd roerende geederen te verkopen zo... >>


executeur

Moet een executeur formeel worden aangesteld en hoe... >>


executeur formeel ontheffen van zijn taak

Kan een aangestelde testamentair executeur terugkomen op zijn beslissi... >>


executeur bij ben. aanvaarding

bij een benefeciare aanvaarding wordt er dan via het kantongerecht een... >>


boekhouding

LS, Mijn oom (91) is begin oktober overleden. Vrouw was al overleden,... >>


Overgave testament-executeur

Mijn moeder heeft in haar testament een testament-executeur aangesteld... >>


Vraag: Bankrekening bij erfenis

Vraag: Bankrekening bij erfenis Is de executeur testamentair verplich... >>


testamentair-executeur

mijn vader had mij benoemd tot testamentair-executeur. (notarisakte) ... >>


opdracht notaris

Maar wie bepaalt bij de afwikkeling van een nalatenschap welke opdrach... >>


bevoegdheid ET

Volgens testament van mijn moeder die net is overleden, is mijn broer ... >>


vraagstelling notaris

De ET heeft de notaris uitgezocht en hem, zonder raadplegen van de and... >>


notaris

Nav uw antwoord op vraag 11849: wie bepaalt dan de opdracht aan de not... >>


vergoeding van 2 executeurs testamentair

als er 2 executeurs testamentair benoemd zijn, krijgt een ieder 1% van... >>


hoe regel je de vergoeding als T.E.

Ik ben testementair executeur van een vrij omvangrijke erfenis. Om mij... >>


aansprakelijkheid executeur

Onlangs ben ik schuldeiser in een nalatenschap geworden, Ik ben geen e... >>


kosten berekening executeur

Goede middag, Mijn tante is overleden, was alleenstaand zonder kinder... >>


Testamentair Executeur

Drie jaar geleden is mijn broer overleden. Zijn weduwe is inmiddels 91... >>


dagafschriften

Mijn zuster en ik zijn executeur in de nalatenschap van mijn moeder. M... >>


Legaat uitbetaling

Volgens een brief (februari) van de executeur hebben wij recht op een ... >>


executeursloon

Het betreft de erfenis van een tante overleden in 2001. Bij testament ... >>


1 van de kinderen als executeur aanstellen.

Mijn ouders leven allebei nog en hebben vijf kinderen. Kunnen we nu al... >>


Termijn Executeur

Is er een (wettelijk-) termijn waarbinnen de executeur de erfenis moet... >>


Executeursloon

In het testament heeft iemand iemand bepaald dat het executeursloon €... >>


aanstellen executeur testamentair

Kan de aanwijzing van een executeur testamentair zonder tussenkomst va... >>


Voorschot uit een nalatenschap

De nalatenschap van mijn overleden vader kan nog niet verdeeld worden.... >>


Verdeling sieraden

Als executeur moet ik enkele sieraden onder de erfgenamen verdelen. Ik... >>


executeur testamentair

Kan ik de aangesteld executeur testamentair uit zijn functie laten ont... >>


executeur testamentair

Mijn vader is zondag j.l. overleden, nu beweert een zgn. goede vriend ... >>


Loon bij overlijden executeur

In een nalatenschap is de executeur overleden voor dat de nalatenschap... >>


executeur

Geachte heer/mevrouw, Mijn ouders zijn beide overleden .Zij hebben tw... >>


executeur

Geachte heer/mevrouw, Mijn ouders zijn nu beide overleden.In het test... >>


informeren erfgenamen

Onze vader, die al weduwnaar was, is overleden. Wij zijn met drie zus... >>


ontslag executeur

mijn vraag aan u is hoe moet ik handelen als ik een executeur - bewind... >>


Schenkingen naar andere kinderen die in het verleden zijn gedaan.

Man overlijdt juli 2005. In testament onterft hij zijn vrouw . Zij kr... >>


Kosten executeur

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder komt in het testament van haar ne... >>


Jaarlijkse af te leggen verantwoording executeur.

Goedendag, Vorig jaar april is onze vader overleden. Een paar maand... >>


informatieplicht

Mijn schoonvader, weduwnaar, is onlangs overleden. Bij testament heeft... >>


executeur

L.S. Is het mogelijk voor overlijden via een volmacht van de toekomst... >>


verantwoording executeur

Vader, weduwnaar overlijdt. Eén van de twee kinderen is bij testament... >>


twee executeurs testementair?

Kunnen er ook twee personen aangewezen worden als executeur testementa... >>


functie executeur -testementair.

Graag verneem ik van U,de functie van een executeur-testementair. wa... >>


succesierecht op inboedel en legaten

Indien daartoe bevoegd kan de executeur successiebelasting afdragen/in... >>


executeur charitatief en familie

Indien de executeur geen familie is van de overledene en er uitsluiten... >>


Executeur / boedelnotaris

Een neef als laatste in zijn geslacht is overleden en hij heeft een te... >>


Moet je vooraf tekenen dat je voldoende geinformeerd ben als je nog ge

Mijn broer en zus zijn benoemd als E.T. door mijn vader. Die is in jan... >>


testamentair-executeur

Mag iemand zonder overleg bepalen wie testamentair-executeur wordt als... >>


rechten erfgenaam

Is de E.T verplicht om inzage te geven in rekeningen/saldo's e,d als e... >>


onkostenvergoeding erfgenamen

Mijn broer is overleden. Hij had geen testament. De erfenis is verdeel... >>


loon en onkosten executeur

klopt het dat onkosten voortkomend uit het afhandelen van een erfenis ... >>


overdracht erfenis in het buitenland

Kan een executeur-testamentair die een erfenis moet overhandigen in he... >>


loon exeuteur testamentair/notaris

Maart 2007 overleed mijn vader. In het testament is zijn notaris benoe... >>


Overlijden van executeur

Bestaat er regelgeving over wat er dient te gebeuren als een executeur... >>


executeurs loon

In uw rubriek staat vermeld dat een execteur testamentair recht heeft ... >>


executeursloon

Ik ben 45-55% arbeidsongeschikt. Kan mijn executeursloon leiden tot ee... >>


nalatenschap

kan ik als aangewezen executeur van mijn broer die allenstaand was kos... >>


ratificeren eindafrekening

Mijn moeder is 3april 2007 overleden. Mijn broer is executeur test. wi... >>


loon executeur

Is het loon executeur pas betaalbaar na afhandeling van alle zaken of ... >>


nalatenschap/executeur testamentair

Mijn partner heeft een brief ontvangen van een executeur test. (een zu... >>


benoeming niet aanvaarden

Als men benoemt wordt in een testament als bewindvoerder, executeur/te... >>


buurvrouw

ik heb een paar jaar voor mijn buurvrouw gezorgd, maar nu ligt ze op ... >>


Vergoeding executeur

De wettelijke vergoeding van een executeur is 1 procent. Kan ik een ho... >>


Executeur testamentair

Geachte heer, mevrouw, Is het correct dat als voor een ET ontslag bij... >>


testament-executeur

Mijn vader is overleden( moeder al eerder) Mijn zuster en ik zijn de e... >>


executeur testementair

geachte weledele heer notaris mijn vader is 2 weken geleden overleden... >>


overlijden execureur testementair

Mijn vader heeft mij benoemd tot executeur testementair. Hijzelf is e.... >>


verklaring van executele

Goedemiddag, mijn man is 12 okt. jl. overleden. Ik ben zijn executeur... >>


executeur-testamentair

de bedoeling is dat mijn zoon eeloc victor van den heuvel de enige rec... >>


spoed

Geachte men/mevr, Ik had heel erg graag willen weten wat de rechten v... >>


executeur

In het testament van mijn overleden tante staat haar wens om het testa... >>


loon executeur

Een loon van 5% voor de executeur(in dit geval echtpaar) is dit reeël... >>


uitbetalen/voorschot erfdeel

Hallo, Ben momenteel bezig met afhandelen van de nalatenschap van mij... >>


ondertekenen aangifte successie

in het testament van m'n vader zijn mijn broers onterft. Wel krijgen z... >>


vergoeding executeur

U spreekt over het loon van de executeur 1% is dit loon waarover belas... >>


nalatenschap

Hartelijk dank voor uw reactie onder nr. 9725. Maar mijn belangrijkste... >>


Risico van een verdeling voor een executeur

Als 1 van de 6 erfgenamen de rekening en verantwoording niet wil onder... >>


Executeur bevoegdheden

Waar kan worden nagevraagd welke bevoegdheden de ET toegewezen heeft g... >>


verklaring van erfrecht

Worden de erfgenamen ingeval van benoeming van een ET door de ET op de... >>


ET en verkoop huis

Mag een ET zonder dat de ergenamen op de hoogte gebracht zijn, de verk... >>


erven door neven

geachte heer/mevrouw, Tante is overleden, nicht is executeur testem... >>


Executeur en minderjarige kinderen

Mijn echtgennot heeft mij in zijn testament uit 2001 benoemd als "uitv... >>


wantrouwen executeur

Mijn moeder is pas overleden. In haar testament benoemd zij een van mi... >>


vergoeding executeur

Wanneer in het testament is bepaald dat geen vergoeding wordt toegeken... >>


curator en executeur

Samen met twee vennoten hebben wij een Bureau voor wettelijke vertegen... >>


ex.test buitenland

Ik ben gevraagd om als executeur testamentair op te treden voor in Eng... >>


executeur testamentair

Hoe komen de andere kinderen erachter als een van de kinderen tot exec... >>


een persoon die na mijn overlijden over mijn geld kan beschikken voor

een persoon die na mijn overlijden over mijn geld kan beschikken voor ... >>


executeursloon

executeursloon bedraagt 1% van het vermogen. vraag: Bij uitbesteding... >>


Tot verdeling overgaan

a) Als 1 van de 6 erfgenamen niets van zich laat horen (reageert niet ... >>


redelijke vergoeding ET

Ik ben benoemd tot testamenteur executair in het testament bij mijn ta... >>


ET

L.S. Kan 1 erfgenaam, samen met de ET, (tevens bewindvoerster van haa... >>


Bevoegdheden executeur-tearamentair

Situatie: Een van de partners is overleden. De andere partner is hand... >>


ex. testamentair

Heeft de executeur testamentair een veto-recht, dwz. als de erfgenamen... >>


uitbetaling erfenis en kwijting executeur

Mag de executeur de erven al het document van kwijting laten tekenen t... >>


Opheffen rekening?

Geachte, Mijn ouders zijn inmiddels een aantal jaren geleden overle... >>


Vredeling zonder antwoord

Als je als executeur bij de verzending van de Rekening en verantwoordi... >>


Inhoud rekening en verantwoording van executeur

Kunt U mij de regels geven waaraan een rekening en verantwoording (van... >>


rechten als erfgenaam

eerst mijn dank voor uw antwoord. Wij mijn zus en mijn broers zijn va... >>


informatieplicht executeurs

Zijn executeurs verplicht om zelf of namens hen hun indiensttreden en ... >>


vergoeding executeur testamentair

Wat is de vergoeding die een executeur testamentair mag rekenen?... >>


verlenging grafhuur

Mijn oudtante is juli 2005 overleden. Ik ben enig erfgenaam maar ze he... >>


onkosten executeur

Goedenmiddag, Mijn vraag betreft het door mij als executeur gemaakt... >>


onkosten executeur

Geachte mevrouw/mijnheer, Als executeur maak je onkosten, zoveel is... >>


Loon executeur

Geachte mevrouw/mijnheer, Uit vragen en antwoorden op uw site gele... >>


Termijn uitvoering nalatenschap

Geachte heer/mevr. November 2005 is mijn vader overleden. Hij had een... >>


gezamelijke rekening en executeur

ik ben destijds buitengemeenschap van goederen getr. mijn man is overl... >>


executeur-testamentair

Ik haak in op uw antwoord: "hopeloos". De vraag was niet naar benefici... >>


Bevoegdheden executeur

Geachte heer, Mijn vader is in mei op 67 jarige leeftijd overleden I... >>


Executeur

Indien beide ouders overlijden en een zuster is executeur. En hierin h... >>


Bevoegdheden executeurs

Weledelgestrenge heer, In het testament van een overleden oom zijn ... >>


dan ben je als executeur vogel vrij verklaring

dan is executeur een vogel vrij verklaring als ik mijn executeur schap... >>


Kosten begrafenis ten laste van de executeur

hoi op 30-01-2005 is mijn vader overleden ik ben Executeur, ik heb mij... >>


wat moet de executeur doen

Moeder is overleden (echtgenoot is al een paar jaar eerder overleden).... >>


erfenis, legaten en executeur

Mijn vader heeft voor afwikkeling testament een ex.testamentair aanges... >>


hoeveel tijd voor executeur

hoeveel tijd gaat er overheen als vader in dec05 is overleden, en hij ... >>


boedelvolmacht en executeur

ik lees diverse malen dat er een boedelvolmacht moet worden afgegeven.... >>


onbetrouwbare notaris en executeur

Ondanks herhaalde verzoeken van mijn oudste zuster en mijzelf aan de n... >>


onkosten executeur

de executeur maakt gebruik van de auto van mijn overleden ouders en ri... >>


verklaring van erfrecht en executeur

uiteidenlijk heb ik op advies van mijn advocaat toch de verklaringen v... >>


overlijden en executeur

In het geval dat mijn partner komt te overlijden bij familie met wie i... >>


executeur wijzigen

moet testament gewijzigd worden als de executeur/test.niet meer gewens... >>


executeur

Geachte heer/mevrouw, Ik heb een vraag met betrekking over de beno... >>


executeur en persoonlijk advies

Een executeur heeft ruim een jaar lang persoonlijk advies ingehuurd ov... >>


Executeur, boedelbeschrijving, taxatie, successiebelasting

Ten behoeve van de successiebelasting en om aan de erfgenaam verantwoo... >>


executeurs in de fout???

In het testament van mijn moeder heeft zij bepaald dat mijn 4 broers n... >>


afwikkeling nalatenschap

Mijn schoonvader is in 2002 overlijden,en een jaar later ben ik gesch... >>


codicil en executeur

Moeder overleed april 2002, vader overleed onlangs dec.2005. Testament... >>


Codicil en executeur

In het codicil staan 2 executeurs vermeld. Er is ook een testament en ... >>


Executeur heeft nog niet betaald

Een familielid die is aangesteld als executeur testementair heeft 1 fa... >>


exeteur en informatie

Mijn vader is pas overleden en heeft mijn oudste zus aangewezen om all... >>


adres kantonrechter

Als je simpel de kantonrechter iets moet verzoeken, moet je niet allee... >>


executeur verzaakt

Wat te doen als executeur van testament, opgesteld in 0ctober 2002. ... >>


Wanneer moet het erfdeel overgemaakt worden

Mijn tante is de executeur van het testament van mijn overleden oom. A... >>


onkosten executeur

"Ik ken hem (de executeur)daarvoor het wettelijk loon toe" staat in he... >>


onkostenvergoeding op grond van de wet

nav 6892 Waaruit mag een "onkostenvergoeding op grond van de wet" b... >>


financiele afhandeling executeur

In een testament hebben wij bepaald dat onze nalatenschap ten goede ko... >>


uitvoeren van een legaat

Indien er een persoon, al dan niet schriftelijk aangeduid door een ove... >>


executeur en loon/onkosten

mag een executeur naast zijn loon van 1% (in dit geval 2500 euro) nog ... >>


executeur testementair

Kan ik als executeur van de nalatenschap van vader en moeder een tarie... >>


Executeur benoemen

Hoe kun je een executeur-testamentair aanstellen en zijn werk laten do... >>


executeur

graag wil ik nog wat uitleg op mijn vorige vraag (uw antwoord 6846) o... >>


loon executeur

Blijkens het aantwoord op een eerder aan u gestelde vraag, bedraagt he... >>


Loon Execteur

In het testament van mijn vader staat beschreven dat de de executeur g... >>


taken executeur testamentair

Wat zijn de taken van de notaris executeur testamentair direct na het... >>


executeur

mijn moeder woont in Spanje, heeft echter de nederlandse nationaliteit... >>


executeur en rekening en veranwoording

Ik ben wettelijk erfgenaam. Er is een executeur benoemd wegens probl... >>


executuur testamantair

mijn vader heeft mij daarvoor gevraagt ,mijn vraag is wat houd het in ... >>


Wie betaalt de begrafenis?

Bedankt voor uw antwoord op vraag 6665. Ik heb hier nog 3 vragen ove... >>


taken executeur

ik ben executeur testamentuer heb nu alles rond begravenis steen en b... >>


einde taken executeur-testamentair

Tot wanneer ben je executeur testamantair?... >>


afwikkeling nalatenschap

Mijn Oma is in 1994 overleden. Na het overlijden is ruzie ontstaan tus... >>


kindsdeel en executeur

ik heb drie kinderen waarvan twee eigendomsrecht van vader erkennen,is... >>


Aanvullende vraag 6549

Dank voor uw snelle antwoord. Aanvullende vraag: aan wie moet de execu... >>


Controle executeur?

L.S. Een aangetrouwd familielid van mijn vader, die onlangs is overle... >>


executeur versus legetaris

Heeft een ET de verplichting om in contact te treden met een legetaris... >>


reaktie vraag 6538

Tsja. Ik weet niet of U mijn vragen 6506 en 6508 in de juridische rubr... >>


hoevaak executeur

Hoe kom ik erachter of een persoon vaker als ET een testament en van w... >>


positie ET t.o.v. erfgenaam

Mijn tante is eind vorig jaar overleden. Enig erfgenaam is een bij tes... >>


taken executeur

Watis nu precies de taak van een testementair executeur,en treed deze ... >>


Franse info executeur testementair

Is er Ned. info in het Frans verkrijgbaar over wat een executeur teste... >>


Executeur testamentair geestelijk niet capabel

hallo, Mijn TE is een inhalige drugsverslaafde, die 2 jaar geleden d... >>


wettelijkexecuteursloon

Het wettelijk executeursloon is 1 % van het vermogen op de dag van ove... >>


executeur testamentair

Ik ben erfgename en binnenkort zal de nalatenschap afgehandeld worden.... >>


Huis verkopen door/aan de executeur

Als testemaentair executeur van een erfenis blijft er nog over om een ... >>


legaat melden door notaris

Is een notaris verplicht om degene die een legaat is toegekend in een ... >>


testamenteir-executeur benoemen

hoe een testamentair- executeur rechtsgeldig te benoemen? Is notari... >>


executeurschap alsnog weigeren en nalatenschap verwerpen

Mijn moeder is overleden en heeft mij tot executeur benoemd. Volgens d... >>


erven willen Ex.Test.passeren

Mijn vrouw is ET en er zijn veel erven(o.a. buitenland) en 1 is minde... >>


executeur en rekening en veranwoording

De zoon is behalve erfgenaam tevens door de erflater benoemd als execu... >>


verklaring van erfrecht of executule?

Als executeur na het overlijden van mijn moeder (vader is al eerder o... >>


verklaring van erfrecht nodig?

is een verklaring van erfrecht noodzakelijk?Mijn vader is overleden en... >>


bekostigen uitvaart

mijn zoon ligt op sterven. Hij heeft geen uitvaartverzekering. De erfe... >>


Boedelverdeling met executeur

Mijn zus is aangewezen als executeur. Na het verdelen van de inboedel ... >>


erfenis/ergenis

wij zijn met 3 meerderjarige kinderen vader was alleenstaand en is ove... >>


rol executeur versus bewindvoerder

zus overleden(34) dochter 14 over, geen vader sinds 8 jr te bekennen d... >>


afsluiten ouderlijk huis/taken executeur

Na de dood van mijn moeder is mijn vader vrij vlot naar een verzorging... >>


executeur testamentair

Goedemorgen, Mijn vraag is:"Wat zijn de rechten en/of plichten van ee... >>


terugkomen op afstand doen

Geachte adviseur, Mijn mede-erfgenaam heeft bijna twee jaar geleden... >>


overboeking geld nalatenschap op priverekening executeur

Bij controle van de rekening van een nalatenschap blijkt dat de execut... >>


verantwoording executeur

Er zijn geen kinderen van de overledene. Sommige broers en zussen zijn... >>


loon executeur

wat is in de regel de vergoeding van en executeur, indien deze directe... >>


executeursloon 2004

Welk percentage gold in 2004 voor het executeursloon?... >>


Regelt de executeur ook de verdeling

Als er een executeur is aangewezen in een testament is zij dan ook bev... >>


hoogte percentage excecuteur

Als er in het testament een excecuteur is aangewezen ontvangt deze dan... >>


Openstaande tegoeden opeiesen na verwerping

In mei is het 10 jaar geleden dat mijn vader is overleden. Toendertijd... >>


Notaris als executeur

Notaris is aangewezen als ET door mijn vader, dit om ons, de erfgename... >>


waarde verklaring van erfrecht

Is het waar dat de verklaring van erfrecht geen waarde heeft voor de e... >>


Kosten notaris als exec.test

Wat zijn de kosten voor de notaris als exec. test. voor de afwikkeling... >>


notaris weigeren als exec.test.

In een testament opgesteld begin 2003 is de notaris als ex. test. aa... >>


Niet meewerkende erfgenaam en executeur

Mijn broer heeft zich 11 jaar geleden van het grootste deel van zijn f... >>


executeur en verdwenen boedel

Mijn moeder overleed in 2003. Mijn zus is executeur. Zonder toestemmin... >>


loon executeur naast hoge advieskosten

De vader van een goede vriendin is overleden. Zijn tweede vrouw is exe... >>


rekening en verantwoording executeur

Na overlijden van een oom is de inboedel van deze oom door de executeu... >>


erfdeel opeisen

Hoe staat het met de opeisbaarheid van een erfdeel, als de ex. test. z... >>


executeur

Bedankt voor uw antwoord op vraag 5126. P.s.: de overgenomen schuld v... >>


beneficiar aanvaarden

Wij hebben afgelopen juni de oma van onze vrienden begraven. De oma li... >>


erven blokkeren de rekening tov executeur

Wanneer kan een erven rekening geblokkeerd worden door mede erfgenamen... >>


beperking/ontheffing bevoegdheid van de executeur

Geachte expert, Wij hebben een door moeder aangestelde ex.test. v/h t... >>


verzorgen uitvaart/afwikkelen nalatenschap

hallo mijn moeder ligt in een verpleegtehuis en het gaat momenteel nie... >>


Verwerpen/Beneficiair aanvaarden/executeur

Stiefvader(94) met redelijk veel schulden door o.a. Legio Lease en sch... >>


verlaagde registratiekosten

Ik ben erfgenaam van het ouderlijke huis. Mijn vader leeft nog en heef... >>


huurverplichtingen erven

toen alleenwonende vader kwam te overlijden eiste de woningverhuurder ... >>


berekening koon executeur onder oude erfwet

Over welke bedragen wordt bij de afhandeling van de nalatenschap van i... >>


Beloning gevolmachtigde

LS, Voor een executeur testamentair is een wettelijke beloning in %... >>


executeur onder het oude recht bij aanvechting door andere erfgenaam

Mijn vader is in 2002 als laatste van mijn ouders overleden. Door toes... >>


Executeursloon

1 Als iemand vóór 1-1-2003 overleden is, geldt dan het executeursloo... >>


aanvulling testament

mijn ouders hebben een testament, maar daar is niet in vermeld degene ... >>


loon executeur-testamentair

per testamentaire boedelverdeling ben ik op 10-12-1999 benoemd tot exe... >>


verwerpen of beneficiair aanvaarden

mijn vader is onalngs overleden. Hij was net een eenmanszaak begonnen.... >>


weigerachtige executeur

De executeur benoemd in het testament van mijn moeder(vader is al lang... >>


vervangende executeur

In het testament van de overledene staat de de executeur-testamentair,... >>


Passeren executeur

Kan iemand de testamentair executeur passeren en overgaan tot het afha... >>


bezwaar tegen executeur

Vroeg of laat loop ik tegen een overlijden aan. Mijn moeder heeft een ... >>


loon executeur

De wet regelt dat het loon van de executeur 1% van de nalatenschap is.... >>


wijzigen executeur

ik heb een testament maar wil een andere executeur testamentair aanste... >>


controle op een executeur-testamentair

is er enige controle mogelijk op de uitvoering van een testament door ... >>


Wettelijk loon executeur.

In het testament heeft de overledene bepaald dat de executeur géén l... >>


loon executeur 2004

Ik zou graag weten wat de (wettelijke)kosten van de executeur testamen... >>


executeurschap weigeren

mijn tante heeft me benoemt tot exucuteur en dit vast laten leggen een... >>


executeur

Mijn tante heeft geen kinderen en heeft mij (nichtje) aangewezen om al... >>


executeursloon

Mevrouw, mijne heren, Na het overlijden van een tante van mij, heb ik... >>


Executeursloon

Na het overlijden van mijn schoonvader bleef er na betaling van alle k... >>


executeur

De heer H (72) is getrouwd met mevr L (87). L is opgenomen in een verz... >>


Aanschaf voor overlijden

Mijn moeder is overleden op 19 november 2003. Zij heeft altijd bewee... >>


kosten executeur aftrekbaar ?

Mijn vrouw is vorig jaar juni overleden,in haar testament ben ik aange... >>


voorlezen testament

L.S. de broer van mijn moeder overleed onlangs. hij was niet getrouwd... >>


codicil in aanvulling op testament rechtsgeldig?

Geachte heer, mevrouw, voor mijn grootmoeder voer ik al sinds jaar en... >>


Boedelbeschrijving

Geachte heer Van de Griend, Onlangs ben door de erfgenamen als exec... >>


machtiging kinderen

Ik wil 2 van mijn 5 kinderen machtigen om alles te regelen en verzeker... >>


executeur via testament

wat is goedkoper? in een aanvullend testament het executeurschap vastl... >>


eerste persoon die het zou regelen

Ik heb in mijn testament mijn partner als eerst persoon vermeld die du... >>


Laatste wilsuiting

Mijn schoonvader is op 30.12.03 overleden. In het testament is geen sp... >>


Buiten notaris om ex.test.vastleggen

Geachte C.van de Griend, Een kennis van mij (gescheiden) heeft een ... >>


Testamentair Executeur

Mijn moeder (84) heeft destijds mijn naam doorgegeven alszijnde testam... >>


geen overeenstemming afhandeling ex.test.

Dag, De afwikkeling van een testament bevindt zich in de eindfase. ... >>


aangifte successierecht

Ik ben samen met mijn vrouw aangesteld als executeur testamentair door... >>


Labiele erfgenaam vs executeur

Ik ben executeur. Een van de erfgenamen frustreert voortdurend de afha... >>


Kosten openen testament

Kunnen er voor het openen van een testament kosten in rekening gebrach... >>


Taken executeur

Ik ben onlangs gevraagd executeur te worden van een vriend. Bestaat er... >>


executeur

een zeer goede kennis van ons wil mij aanstellen als executeur en zijn... >>


vergoeding executeur testamentair

Wat is de vergoeding voor de executeur testamentair na 1 jan 2003 onde... >>


morele bezwaren executeur

Geachte C v.d. Griend, Mijn oudste broer is nu executeur testamentair... >>


ongeldig maken testament mogelijk?

Mijn zus heeft achter de rug van de andere kinderen ervoor gezorgd dat... >>


Vergoeding executeur testamentair < 2003

Ik zou graag weten wat de (wettelijke)kosten van de executeur testamen... >>


Bevoegdheden executeur

Indien een van de kinderen als testementair executeur is aangewezen d... >>


maximale afwikkelingsduur

Is er een termijn binnen welke een executeur de erfenis dient te hebbe... >>


ex-man als executeur

Mijn oom is overleden. Nu heeft hij mij voor 2/3 mijn broer voor 2/9 e... >>


Executeur

Hoeveel executeurs kan men aanstellen?... >>


Executeur nieuwe of oude stijl?

Een erflater (medio mei 2002 overleden) heeft een testament met codici... >>


Verkoop door een executeur

Moet de executeur testementair overleggen en/of toestemming vragen aan... >>


Wie controleert de Executeur ?

Wie controleert de Executeur Testementair (ET) type 3 (met alle bevoeg... >>


afwikkeling nalatenshchap

mijn zwager is aan gesteld door wijlen mijn moeder.Kan ik met toestemi... >>


executeur

Zondag 1 juni is mijn vader overlijden. In zijn geldkistje vonden wij ... >>


Vergoeding executeur testamentair

Geachte heer, heeft een executeur testamentair recht op een vergoedin... >>


Wat mag een executeur
Reportage door: uitvaart
Meer reportages

Stel zelf een vraag:


Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >