afstand doen


2 april 2012

Vraag nummer: 28018

Wanneer mijn zwager overlijdt, de broer van mijn vrouw, kan ik dan aansprakelijk worden gesteld voor schulden en/of begrafenis kosten ?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien uw vrouw erfgenaam is en het erfgenaamschap ook aanvaardt, zal zij uit dien hoofde gerechtigd zijn tot tegoeden en aansprakelijk zijn voor schulden. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen en had uw zwager geen testament gemaakt met de zogenoemde anti-aangetrouwden calusule, dan kan dat erfdeel met alle rechten en verplichtingen in de gemeenschap van goederen vallen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.