ex man is overleden en nu ?


2 februari 2013

Vraag nummer: 33505

Mijn ex man, vader van mijn kinderen (24 en 22) is in 2011 helaas overleden nu hadden wij in ons scheidingsconvenant geregeld dat ik hem zou uitkopen uiterlijk 20 jaar na scheiding (inmiddels 8 jaar geleden) of wanneer ik een duurzame relatie zou aangaan met iemand die de financiele mogelijkheden heeft dit te doen....hoe zit dit nu hij overleden is?
Mijn kinderen willen er afstand van doen als dit nodig is of hoeft dit helemaal niet? Ben van plan te gaan verhuizen kan dit gewoon of loop ik dan tegen dingen aan die ik had moeten regelen.....

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Van belang is inderdaad de inhoud van het convenant en of er nog meer momenten zijn van opeisbaarheid van de vordering die uw ex op u hebt (blijkbaar). Is er sprake van een vordering op grond van de echtscheiding, dan valt die vordering 'gewoon' in de nalatenschap van uw ex en is het verder aan zijn erfgenamen. Afstand van doen/kwijtschelden kan wel eens verregaande (m.n. fiscale) consequenties hebben, dus ik raad de erfgenamen aan om eerst goed advies in de winnen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.