complicatie erfenis en verkoop woning


8 maart 2009

Vraag nummer: 12438  (oude nummer: 12446)

Geachte heer/mevrouw,

Graag zou ik Uw kostenloze advies willen betreffende de volgende kwestie:

1979 - mijn vader (Nederlandse nationaliteit) trouwt in april in Nederland in gemeenschap van goederen met een vrouw uit België, maar geboren in Duitsland. Zij bracht twee zoons mee beiden geboren (1963 en 1967) in België uit eerdere huwelijken van deze vrouw.
1980 - de koopakte voor de echtelijke woning wordt in maart getekend en betrokken.
1981 - mijn vader is in augustus van deze vrouw gescheiden.
1981 – de vrouw is met haar twee zoons in december naar een andere plaats in Nederland verhuisd. Volgens mijn vader is de volgende echtgenoot van zijn ex-vrouw een diplomaat.
1983 – mijn vaders ex-vrouw is in april overleden in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, waardoor het huwelijk met de diplomaat is ontbonden.
2008 – mijn alleenstaand gebleven vader is overleden in november in de in 1980 gekochte woning.

De in 1980 gekochte woning waarin mijn vader altijd is blijven wonen is zo goed als verkocht per april 2009.
Uit het Nederlandse kadaster blijkt echter, dat de woning tot op heden nog op naam van zowel mijn vader als van zijn overleden ex-vrouw te staan. Het zou kunnen, dat het kadaster niet bijgewerkt is, hoewel...na ruim 25 jaar lijkt me dat vreemd. Maar niets is onmogelijk.
De notaris van de koper van de woning begeleidt kwam dientengevolge met de volgende complicatie: het zou kunnen dat de beide zoons van mijn vaders overleden ex-vrouw mede-erfgenaam zijn van de voormalige echtelijke woning: mijn vader en de vrouw waren immers getrouwd in gemeenschap van goederen en de helft van "huis en haard" zou dus aan beide zoons toe (kunnen) komen.
Wat is er afgesproken bij de echtscheiding in 1981 en zijn die afspraken ook uitgevoerd? Heeft mijn vader zijn ex-vrouw bijvoorbeeld uitgekocht? Mijn vader heeft verteld, dat zijn ex-vrouw een enorme schuld op zijn bord heeft gelegd en dat hij deze schuld volledig heeft afbetaald. Zou deze schuld weggestreept kunnen zijn tegen een uit-/afkoopsom? Indien dat het geval is geweest, is dat mondeling overeengekomen of is het "ergens" te achterhalen in bijvoorbeeld bankafschriften? Vragen die beantwoord moeten worden.
Indien mijn vader zijn ex-vrouw niet heeft uitgekocht, hebben de beide zoons recht op hun moeders deel van de voormalige echtelijke woning… tenminste, volgens de notaris van de koper van de woning.
Volgens deze notaris impliceert het feit, dat beide zoons van mijn vaders overleden ex-vrouw mogelijk erfgenaam zijn voor het deel van hun moeder, de voormalige echtelijke woning niet mag worden verkocht zonder toestemming van deze beide zoons, omdat zij mede-eigenaar (zouden kunnen) zijn van hun moeders deel van het huis.
Voor deze complicatie een paar dagen geleden boven water kwam, is het voorlopige verkoopcontract van de woning van mijn vader door mij in februari 2009 getekend.
In de papieren van mijn vader heb ik geen enkele aanwijzing kunnen vinden...alles wat met deze vrouw en haar kinderen te maken heeft is er niet meer: geen papieren, geen foto's, niets..... Als je niet beter zou weten, lijkt het alsof in mijn vaders leven de vrouw niet heeft bestaan.
Na de echtscheiding is er (voor zover ik weet) nooit meer contact geweest tussen mijn vader en de beide kinderen van de overleden ex-vrouw. Of de beide zoons het erfdeel van hun moeder überhaupt opgevraagd hebben? In elk geval hebben deze kinderen zich niet bij mijn vader gemeld na het overlijden van hun moeder in 1983. Mijn vader zou dat zeker hebben verteld. Waar die kinderen nu wonen…ik heb geen idee.

Hebben de beide kinderen van mijn vaders overleden ex-vrouw überhaupt nog bepaalde (erf)rechten of is er sprake van verjaring?
Met vriendelijke dank voor Uw reactie,
Annelies van Calsteren

Antwoord:

Gaechte mevrouw,

Hoe ingewikkeld in praktische zin ook, toch kan het juridisch vrij eenvoudig zijn. Indien vader een huis koopt en is gehuwd in gemeenschap van goederen (als dat zo is) valt het huis in de gemeenschap en wordt daarmee mede eigendom van mevrouw. Dat wordt niet aan het kadaster doorgegeven, dus dat klopt. Indien bij scheiden de woning niet is verdeeld, blijft de helft van mevrouw en gaat bij haar overlijden naar haar erfgenamen. Die moeten dan inderdaad meewerken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.