overlijden moeder


22 oktober 2009

Vraag nummer: 13103  (oude nummer: 14146)

onze moeder is overleden; wij zijn 2 inwonende zonen die haar
verzord hebben; wij blijven samen in hetzelfde huis wonen, dua de inboedel blijft van ons; alleen is er nog een betaalrekening en spaar rekening, die na aftrek van de begrafeniskosten ca. € 4.000,00 zal bedragen; hoe moet dit aan de ING-bank worden
gemeld en is alleen een kopie overlijdensakte voldoende ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat hangt af van de bank. Is de rekening geblokkerd, dan zou het zou kunnen zijn dat er een verklaring van erfrecht nodig is. Misschien geeft de bank het ook wel zo vrij in verband met betaling van de uitvaart.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.