Uitkering levensverzekering onderdeel nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding


2 december 2011

Vraag nummer: 26844

Onlangs is mijn man overleden. Het saldo van zijn nalatenschap (positief of negatief) is onduidelijk ivm een nog lopende rechtszaak/claim tegen hem. Vandaar dat ik de nalatenschap beneficiair heb aanvaard.
Uit een levensverzekering ontvang ik bedrag X. Hoort dit bedrag (X) nu wel of niet bij de nalatenschap?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een uitkering wordt gedaan aan de begunstigde(n) krachtens deze verzekering en is dus in beginsel geen verkrijging krachtens erfrecht. Wie de begunstigde is staat in betreffende polis.
Dat laat onverlet dat de uitkering mogelijk wel is belast met erfbelasting.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.