oterven broer


15 februari 2013

Vraag nummer: 33641

myn vader en moeder zyn overleden.ik en myn broer hebben ons erfdeel gekregen.probleem is dat myn broer nog vele schulden zal maken.stel hy sterft draai ik voor de schulden op.ik ben de enige broer.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wellicht indien u blijkt ook erfgenaam te zijn én u de nalatenschap van uw broer aanvaardt. U hebt als erfgenaam namelijk (in Nederland) ook de mogelijkheid van beneficiair aanvaarden of verwerpen. Pas in dat laatste geval wel op als je zelf kinderen hebt, omdat die bij verwerping (naar Nederlands recht)in jouw plaatstreden als erfgenaam.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.