Bond van Notarissen


24 juni 2009

Vraag nummer: 12761  (oude nummer: 13307)

Best panel,
De Bond van Notarissen onderzoekt toch af en toe of een willlekeurige notaris al zijn papieren en aktes in orde heeft. Kan men aan hen een notaris voordragen?? Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U kunt een klacht indienen over een notaris. U kunt daar informatie over krijgen bij de KNB of via de notaristelefoon.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.