ingediende rekening bij erfnamen


7 juli 2009

Vraag nummer: 12783  (oude nummer: 13364)

Geachte heer/mevrouw,
Vorig jaar is mijn stiefvader overleden,zonder testament dus ik erf niks.Alles gaat naar zijn familie die 25 jaar niet naar hem hebben omgekeken!!!
Ik heb wel een rekening ingediend bij de notaris omdat wij mijn vader vorig jaar vervuild in zijn huis aantroffen[er lag maar liefst 12cub huisvuil]. Mijn man en ik hebben het hele huis schoongemaakt.Nu is 15 juni dit jaar zijn huis verkocht,maar volgens de notaris duurt het nog maanden voordat ze kunnen uitbetalen,omdat alles nog naar de rechter moet! Klopt dat wel?
Alvast vriendelijk bedankt.
Groet,Patricia.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zou niet weten waarom, maar de notaris kan u dat uiteraard prima uitleggen. Het zou kunnen dat er sprake is van wettelijke vereffening en dat in dat kader rechterlijke controle nodig is. Vraagt u gewoon even aan de notaris waarom die rechterlijke goedkeuring dan nodig is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.