akte van verdeling


29 augustus 2016

Vraag nummer: 47126

Kunnen de erven van mijn overleden ex-man die onlangs is overleden en waarmee ik een akte van verdeling hebt opgesteld bij de notaris, dat ik na aftrek van de 1e hypotheek, de helft van het surplus uitgekeerd krijg.
Ik ben nu 72 jaar en ik had ooit het huis gekocht en het grootste deel betaald.
Mijn man mocht in het huis blijven wonen, maar bij verkoop kreeg ik mijn deel van het geld dat ik in feite na de scheiding had kunnen eisen door het huis toen te vekopen. Dit vond ik toen zielig.
Mijn ex-man is er heel gelukkig geweest en er tot zijn dood gewoond.
Hij had nauwelijks contact met zijn twee zonen, nu de erven, uit een eerder huwelijk, maar die werken nu niet mee om het huis te koop aan te bieden.
Het huis was totaal afbetaald, maar mijn ex-man bleek erna nog 3 hypotheken te hebben afgesloten om een zoon die veel schulden had te helpen.
Maar in de akte van verdeling staat dat dit geen invloed heeft op mijn deel.
Ik leef nu van een heel klein pensioen en zou graag mijn deel krijgen om later indien nodig,zorg te betalen.
Het huis heeft tot 1999 altijd op mijn naam gestaan, maar toen is het op naam van mijn e-man overgezet en de akte van verdeling aangepast.
Het huis staat op een zeer gewilde plek in Naarden vesting en ik heb het, na de koop, eigenhandig verbouwd en opgeknapt en daar 3 jaar over gedaan.
De twee erven hebben het huis 3 dagen te koop gezet op Funda, maar toen zij werden geïnformeerd over de akte van verdeling, hebben zij het huis uit de verkoop gehaald.
Zij willen gewoon wachten tot mijn overlijden en in de tussentijd het huis gaan verhuren om zo de nieuwe, nog op het huis rustende hypotheken, waarvan mijn ex-man het geld al als een soort voorschot op de erfenis aan hen uitbetaald heeft, te kunnen aflossen.
Kunnen zij dit doen, terwijl er een akte bij de notaris ligt?
Zo ja, waarom zou men dan nog een testament of akte opmaken bij een notaris, als het niet uitgevoerd hoeft te worden?
Met vriendelijke groet
Sonja Tienstra

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt dat wat in het convenant dan wel de akte van verdeling is opgenomen, doorslaggevend voor de positie van de erfgenamen en daarmee ook uw positie. Ik raad u aan langs een notaris te gaan voor nader advies en informatie over uw positie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.