Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mijn tante is overleden. Wat moet/kan ik doen?

18 december 2017

Vraag nummer: 53121

Geachte heer/mevrouw,

Op vrijdag 15 december 2017 ontving ik een chatbericht via messanger van een voor mij onbekend persoon. Het bericht was opgesteld op 31 oktober 2017. Ik gebruik zelf geen messenger. Middels dit bericht werd ik op de hoogte gebracht dat mijn tante in Winschoten is overleden. Dit is gebeurd op 30 oktober 2017.

Vervolgens mocht ik begrijpen dat de gemeente zorg gedragen heeft voor de uitvaart. Mijn tante is gecremeerd zonder dat ik hierbij aanwezig kon zijn, gelet op het gegeven dat ik pas op 15 december op de hoogte was van haar overlijden.

Inmiddels heb ik contact opgenomen met de betreffende Gemeente en mocht ik begrijpen dat zij alleen een verplichting hebben om directe familie te traceren, ouders en broers of zussen. De ouders van mijn tante zijn overleden, net als haar broer, mijn vader. Zussen had mijn tante niet. Hoe dan ook, ik ben helaas niet benaderd. Ook heb ik geen kennis van de nalatenschap en of er een notaris is aangesteld. Feitelijk weet ik dus nergens van en dat vind ik erg onplezierig.

Zijn er zaken die ik op kan pakken om mijn rechten, als die er zijn, alsnog veilig te stellen?

In afwachting van uw gewaardeerde reactie,

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Beginnen bij het begin. Dat wil zeggen via het centraal testamenten register (laten) vaststellen of er een testament is gemaakt en zo ja door welke notaris. Indien er geen testament is gemaakt, moet vastgesteld worden wie de wettelijke erfgenamen zijn. Indien duidelijk is wie de erfgenamen zijn, moeten de erfgenamen een keuze maken in de nalatenschap: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Deze handelingen worden doorgaans verricht door een notaris die de opdracht krijgt om een verklaring van erfrecht op te stellen. Ik raad u dus aan langs uw notaris te gaan voor nader overleg en advies. Indien er overigens al een notaris is betrokken bij de nalatenschap, dan zal die notaris ingeschreven zijn bij het boedelregister bij de rechtbank. U zou voor de zekerheid daar ook kunnen informeren.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder