Gemachtigde erfgeld


23 oktober 2009

Vraag nummer: 13107  (oude nummer: 14154)

Geachte heer Van de Griend,

Alweer 8 jaar geleden is mijn stiefvader te komen overlijden. Mijn moeder had geregistreerd partnerschap met hem. Zij was dan ook gemachtigde over het geld. Nadat zijn broer dit hoorde, is er jaloezie ontstaan. Hij wilde deze bevoegdheid en heeft dan ook mijn moeder wijs gemaakt dat als zij het geld zou beheren alles naar de belasting zou gaan en zij bij de rechtbank verklaringen diende af te leggen. Zij heeft toen helaas ondertekend dat hij gemachtigde mocht zijn. Nu is het alleen zo, dat hij zich na mijn weten niet aan het testament heeft gehouden en veel in zijn eigen zak heeft gestoken. Wat kan ik hier tegen doen om het uit te zoeken? Belanghebbende hebben toch recht om te weten wat hij met het geld gedaan heeft?

Met vriendelijke groeten,

J.Hendriks

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De machtiging is in principe vervallen door het overlijden (als er geen sprake was van een en/of rekening). Vervolgens moet je kijken wie erfgenaam is/erfgenamen zijn en of wellicht sprake is van de zogenoemde wettelijke verdeling of een testament wat inhoudelijk op herzelfde neerkomt. Daardoor wordt de langstlevende enig eigenaar en mag ermee doen en laten (in principe) wat hij/zij wil. Een volmacht afgeven kan dus ook. Heb je dat gedaan, dan kun je de volmacht weer herroepen overigens.
Heb je als gemachtigde gelden voor eigen nutte gebruikt dan is in beginsel of sprake van een schenking of sprake van ontvreemding. Uiteraard heeft belanghebbende recht om te weten wat er met de gelden is gebeurt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.