Waarde nalatenschap ten tijde van overlijden


13 februari 2015

Vraag nummer: 41498

Wat is "de waarde nalatenschap ten tijde van overlijden" .
Is dat de feitelijke waarde op tijdstip overlijden ?
Of is dat de feitelijke waarde op tijdstip overlijden plus de daarna binnenkomende inkomsten zoals afrekening pensioen en minus de kosten , zoals legaten, begrafeniskosten etc ?
Bij voorbaat dank JW

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het antwoord hangt mogelijk mede af in welk kader deze bepaling is opgenomen. Nakomende baten en schulden die hun oorsprong hebben in de situatie ten tijde van het overlijden, kunnen in sommige gevallen mogelijk worden 'meegenomen' bij de waarde bepaling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.