Bankpas


23 oktober 2016

Vraag nummer: 47880

Mijn broer heeft de bankpas van mijn moeder zonder daarvoor gemachtigd te zijn en neemt grote sommen geld op. Mijn moeder te ziek dit te melden bij de bank, hoe kan ik dit stoppen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Kunt u niet 'gewoon' aan uw broer vragen het pasje in te leveren? Kunt u, als dat niet lukt, niet met uw moeder naar de bank geen om één en ander samen door te geven. Indien uw broer overigens niet tot één en ander gerechtigd is, dan zou zelfs sprake kunnen zijn van toepasselijkheid van het strafrecht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.