Mogelijke erfenis uit Zwitserland


14 december 2015

Vraag nummer: 44556

Sinds een week of drie is ons duidelijk geworden dat een tante van ons eind 2014 is overleden. We hadden al heel lang niets meer van haar vernomen en waren er van uit gegaan dat ze al veel eerder was overleden.
Het nieuws hebben wij vernomen via een in het uitzoeken van nalatenschappen gespecialiseerd bedrijf in Zwitserland.
Nu hebben wij via via vernomen dat de mogelijkheid bestaat dat als binnen een bepaalde termijn geen erfgenamen kunnen worden gevonden de nalatenschap geheel eigendom van de staat wordt.
Is dit waar en zo ja wat is die termijn?
Bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte heer,

Helaas kan ik u niet helpen, want ik heb geen kennis van het Zwitsese erfrecht. Misschien een idee om eens de ambassade te bellen of een notaris in Zwitserland.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.