Tot hoever moet je verwerpen?


16 oktober 2013

Vraag nummer: 35967

Geachte heer/mevrouw,

De gezondheid van mijn partner is erg slecht. Wanneer hij overlijdt zal de nalatenschap zwaar negatief uitvallen, met vele zakelijke schulden etc. Ik zal de erfenis dus verwerpen en eventueel enkele als afwikkelaar van de erflater de boel afronden. Mijn vraag is tot hoever in de familie mensen de erfenis moeten verwerpen bij de rechtbank. Wij hebben geen geregistreerd partnerschap, dus automatisch erven zijn ouders. Na zijn ouders heeft hij nog 2 getrouwde zussen. Beide zussen hebben weer allebei 2 meerderjarige kinderen. Hierna zijn er nog ooms en tantes en neven en nichten. Stopt de verwerping nu automatisch bij de verwerping van de kinderen van zijn 2 zussen?

M.v.g. Erik

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er erfgenaam verwerpt en (minderjarige) kinderen heeft, dan zijn in beginsel de regels van plaatsvervulling van toepassing. Diens kinderen worden dan de erfgenamen. Dezen zouden dan mogelijk ook weer moeten verwerpen, maar pas op: namens minderjarige kinderen moet befeniciair worden aanvaard. Verwerping is dan slechts mogelijk na toestemming van de kantonrechter. Is er geen erfgenaam in een bepaalde groep, dan wijst de wetgever de volgende groep aan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.