Wat betaalt een kind die tijdelijk in de woning wil blijven wonen?


15 januari 2017

Vraag nummer: 49030

Na het overlijden van de langstlevende vader, mag de zoon nog uiterlijk 6 maanden in de koopwoning blijven.
In die tijd betaald hij alle woonlasten , maar hij vindt dat de hypotheek rente gedeeld moet worden met de andere erfgenaam.
Volgens ons moet hij in die 6 maanden alle woonlasten betalen , dus ook de hypotheekrente, mogelijk behalve opstal en OZB belasting. Als jij de woning verlaat , dan worden de kosten weer gedeeld . klopt dit?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In onderling overleg wordt afgesproken wat degene die in de woning tijdelijk woont betaald voor dat gebruik. Het zou mogelijk billijk zijn dat hij de gewone gebruikerslasten van de woning betaald. Of de hypotheekrente daar ook toe behoort, kan ik niet goed vaststellen, maar ik kan me voorstellen dat u deze wel tot de gebruikerslasten in dit geval rekent. In het algemeen worden de rentelasten bij samenwoners gezien als kosten van de huishouding en (doorgaans) naar evenredigheid voldaan. De aflossing is meestel niet een gebruikerslast.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.