vervolg op vraag 26880


25 januari 2012

Vraag nummer: 27295

Inmiddels heb ik met de andere
erfgenaam gesproken en gevraagd of hij een verklaring van erfrecht op
heeft
laten stellen. Dit heeft hij niet gedaan. Hij gaf aan dat er na aftrek van de kosten niet zo veel van de erfenis meer over was. Hij geeft aan niet meer precies te weten hoe groot dit bedrag was.

Heb hem uitgelegd dat er ivm
aanwezigheid van de testamenten een verklaring van erfrecht opgesteld had moeten worden en dat hij mij in ieder geval inzage had moeten geven hoe
e.e.a. is verdeeld. Dit kan hij nu niet meer, hij geeft aan dat
administratie inmiddels weggegooid is. Hij kan niets meer overleggen, ook het bedrag dat overbleef weet hij niet meer. Mijn grootouders waren altijd redelijk vermogend dus ik vind dit zo moeilijk voor te stellen. Wat zou ik nu kunnen doen?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw

Een erfgenaam heeft recht op inzage in en informatie over de nalatenschap. Een mede-erfgenaam die daar beschikking over heeft mag dat ook niet achterhouden. Indien een mede erfgenaam ook gevolmachtigde was kan de volmachtgever de gevolmachtigde rekening en verantwoording af te leggen.

Indien een erfgenaam stelt dat er niets was en een andere erfgenaam kan aantonen dat goederen van de nalatenschap (vermogen) zijn achtergehouden dan kan die erfgenaam zijn aandeel in de achtergehouden goederen kwijtraken.

Uiteraard is één en ander (mogelijk) lastig te bewijzen. Toch raad ik u aan eens langs uw notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.