rechten van ex schoonzoon??


3 februari 2010

Vraag nummer: 13444  (oude nummer: 14972)

Bij vraag 14971 ben ik vergeten te melden dat ik 2 dochters heb waarvan een dus is gescheiden en zij heeft 2 kinderen.
hoe zit het met de rechten van mijn dochters ,kleinkinderen en de ex schoonzoon op erfenis na overlijden van mijn vrouw en mijzelf

Antwoord:

Geachte heer,

Voorzover nog niet beantwoord: het is een kwestie van volgorde. Komt een kind voor de ouders te overlijden, dan treden in beginsel diens kinderen in diens plaats, zodat deze kleinkinderen erven van grootouders. Komt een kind na de ouders te overlijden, dan zit in de nalatenschap van dat kind de erfenis van ouders. Het testament van dat kind (of de wet) bepaalt wie erfgenaam is van betreffend kind.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.