Verwerpen nalatenschap


21 januari 2010

Vraag nummer: 13387  (oude nummer: 14867)

Na het overlijden van mijn moeder , is er geen testament opgemaakt IK wil totale afstand doen van mijn kindsdeel, inboedel e.d zo ook mijn drie kinderen willen totale afstand nemen Ik heb de notaris hiervan op de hoogte gesteld per aangetekende brief. Nu krijg ik een brief van de notaris met de mededeling, als ik de nalatenschap wil verwerpen, het overgaat naar de kinderen en mocht de kinderen het ook verwerpen dan gaat het over naar mijn twee kleinkinderen van 3 jaar en 7 maanden. En er zijn kosten bij zoals griffiekosten ad €102,00 + en extra kosten ongeveer tussen de €200-00 en €350,00. Omdat mijn kleinkinderen nog minderjarig zijn is het volgens de notaris alleen mogelijk met machtiging van de kantonrechter. Mijn vraag is waarom ik, de kinderen en kleinkinderen voor de kosten moeten opdraaien terwijl wij van alles wat met de nalatenschap van mijn moeder afstand doe. Volgens de brief van de notaris heb ik een keuze te maken om de nalatenschap zuiver te aanvaarden of nalatenschap beneficiair aanvaarden. Nu moet ik ook een volmacht van verwerping ondertekenen. Ik begrijp het even niet 'Ik doe toch afstand van alles maar moet wel boeten zo ook de kinderen en kleinkinderen . Als ik het nalatenschap voor zuiver aanvaard moet ik voor de schulden betalen en als ik het verwerp moet ik ook betalen voor de kosten Waarom moet ik de kinderen en kleinkinderen voor de kosten opdraaien? Wij doen toch al totale afstand en willen er nergens mee te maken hebben.Moet ik de volmacht van verwerping wel onderteken? Er is toch geen testament opgemaakt

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als erfgenaam heb je inderdaad een keuze. De kosten van het maken van die keuze komen voor rekening van betreffende erfgenaam. "Zomaar" verwerpen zonder nader vast te stellen wat dat betekent voor kinderen en vooral minderjarige kleinkinderen lijkt mij zeer onverstandig. Mijn advies zou zijn om toch eerst met een notaris/betreffende notaris te overleggen en dan pas een keuze te maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >