Erfenis boot-redelijke uitkoopprijs


8 december 2014

Vraag nummer: 40856

Samen met mijn zus heb ik een boot geërfd, die inmiddels getaxeerd is. Ik wil mijn deel van de boot graag verkopen aan mijn zus. Wat is een redelijke/gebruikelijke prijs om te hanteren als zij mij uitkoopt: (de helft van) de reële handelswaarde, of de executiewaarde? En wat als mijn zus de boot later aan een derde zou verkopen voor een (veel) hogere of lagere prijs; is het redelijk dan nog iets te verrekenen met mij? Ik vind dit een lastig gesprek, dus fijn om een idee te krijgen van wat gebruikelijk is.

Antwoord:

Geachte heer,

Om het zakelijk te houden, lijkt het aan te bevelen samen een prijs af te spreken die ook aan een derde-koper gevraagd zou worden. Daarbij kan het taxatierapport uiteraard dienstig zijn. Bij verdeling/levering betaalt de kopende partij gewoon de helft van de overeengekomen waarde aan de ander. Op die wijze is er in beginsel ook geen sprake van bevoordeling van één van de partijen en is de kopende partij ook gewoon bevoegd om later de boot weer over te dragen aan een derde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >