Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Erfenis boot-redelijke uitkoopprijs

8 december 2014

Vraag nummer: 40856

Samen met mijn zus heb ik een boot geërfd, die inmiddels getaxeerd is. Ik wil mijn deel van de boot graag verkopen aan mijn zus. Wat is een redelijke/gebruikelijke prijs om te hanteren als zij mij uitkoopt: (de helft van) de reële handelswaarde, of de executiewaarde? En wat als mijn zus de boot later aan een derde zou verkopen voor een (veel) hogere of lagere prijs; is het redelijk dan nog iets te verrekenen met mij? Ik vind dit een lastig gesprek, dus fijn om een idee te krijgen van wat gebruikelijk is.

Antwoord:

Geachte heer,

Om het zakelijk te houden, lijkt het aan te bevelen samen een prijs af te spreken die ook aan een derde-koper gevraagd zou worden. Daarbij kan het taxatierapport uiteraard dienstig zijn. Bij verdeling/levering betaalt de kopende partij gewoon de helft van de overeengekomen waarde aan de ander. Op die wijze is er in beginsel ook geen sprake van bevoordeling van één van de partijen en is de kopende partij ook gewoon bevoegd om later de boot weer over te dragen aan een derde.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder