wie is de opdrachtgever voor de inzage


12 januari 2010

Vraag nummer: 13331  (oude nummer: 14777)

Mijn moeder weigert me persoonlijk inzage te geven in bescheiden voor de verklaring van erfrecht. De notaris zegt dat ik zuiver kan aanvaarden omdat moeder aangeeft dat het saldo positief is ?!.Ik heb kenbaar gemaakt dat ik bereid ben naar het notariskantoor te gaan zodat mijn moeder mij tegelijkertijd inzage kan geven in de bescheiden van de nalatenschap. Nu maakt hij mij voor dat deel van de inzage opdrachtgever terwijl ik hem geen opdracht heb gegeven en mijn moeder in gebreke is. Ik heb hem dit schriftelijk aangegeven. Wat moet ik nu doen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De notaris heeft (naar ik aanneem) de opdracht gekregen om de verklaring van erfrecht te verzorgen. In dat kader wordt u inderdaad gevraagd om een keuze te maken. Ik begrijp dat u eerst inzage wenst te hebben voordat u een keuze maakt. Die inzage zou uw moeder eigenlijk moeten geven. De rol van de notaris is beperkt indien hij/zij eveneens geen inzage heeft gekregen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.