Uitvaart

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Valt uitvaartverzekering in de nalatenschap?

Goedendag, Mijn vader is recentelijk overleden. Nu heb ik zijn nala... >>


Kun je de kosten van een graf erven?

Mijn ouders hebben het graf van hun ouders voor 20 jaar verlengd. Zij ... >>


Erfdeel

Mijn halfzus is begraven in een familiegraf. Op het familiegraf is een... >>


wie is recht matige handelaar

Onze ouders zijn met toestemming van Gemeente geruimd en gecremeerd. ... >>


WSNP, verwerpen, uitvaartverzekering

Mijn broer is onlangs overleden. Hij was alleenstaand, zat in de wsnp ... >>


Privegraven en boedelverdeling

Privegraven en boedelverdeling 19 april 2021 Vraag nummer: 62772 ... >>


de rechten van de erfgenamen

Beste meneer, ik schreef u al in oktober en november 2020 { vragen 617... >>


uitvaartnota, nooit betaald, verhalen op nalatenschap overleden zus

Hoi, Ik heb een vraag over een uitvaart nota die nooit is betaald doo... >>


Inzicht factuur uitvaart

Goedemiddag, Mijn vader, met wie ik al jaren geen contact had, is no... >>


Restant uitvaartpolis

Na het overlijden van mijn moeder heb ik opdracht gegeven tot de uitva... >>


begrafenisverzekering inbrengen nalatenschap?

Mijn moeder is overleden in 2007, had een natura en ook een olv begraf... >>


Vader overleden, geen contact, iemand anders regelt uitvaart

Hallo, mijn vader is overleden. Heb al tientallen jaren geen contact m... >>


Uitvaartverzekering aanvaaren

Mijn vader is overleden, hij heeft een uitvaartverzekering. Hij heeft ... >>


Grafrecht op naam krijgen

Mijn vader overleed in 1974 toen mijn moeder overleed in 1989 heb ik m... >>


moeten alle kinderen uitvaart betalen?

Dank voor uw reactie. vraag www.uitvaart.nl/61068 2 vragen: 1) De ... >>


moeten alle kinderen uitvaart betalen?

Wij zijn met 5 kinderen. 4 kinderen hebben de erfenis beneficiair aanv... >>


kosten crematie

vaderoverleden-> erfenis verworpen. zelf crematie geregeld-> kan ik di... >>


Betalen wanneer gehuwd op huwelijkese voorwaarden dan ieder altijd hun

Mr. van der Putten Betalen wanneer gehuwd op huwelijkse voorwaarden d... >>


Kosten verdeling aankoop familiegraf bij huwelijksevoorwaarden

Wanneer gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, betaald men dan ook beide... >>


Uitvaartnota laten betalen via de notaris

Kan/mag de (nog niet gevolmachtigde) notaris de uitvaartnota op naam v... >>


Uitvaartkosten en levensverzekering

Casus Man overlijdt. Zit in schuldhulpverlening. Hij heeft een minder... >>


recht/plicht tot begraven.

Geachte heer van de Griend. Op wie berust het wettelijk recht , of de ... >>


Is een ex echtgenoot bevoegd na overlijden?

Geachte heer van de Griend, Het gaat om een heer die ik bijsta in h... >>


Mag ik de kosten crematie betalen na verwerping.

Mag ik van overlijdensverzekering de crematie betalen als ik de erfeni... >>


Wie heeft recht op het rest bedrag uitvaart na uitbetaling aan uitvaar

Beste meester Van de Griend, Mw. NN (overledene) had een meerderj... >>


Wie betaalt de uitvaartkosten

Mijn partner is stiefkind van zeer recent overleden heer. Mijn partner... >>


Moet ik de as van moeder verdelen?

Ben ik verplicht om de as van mijn moeder te delen in 4 ? 2 zuster vr... >>


uitvaartexecuteur, uw antwoord 54457

Geachte heer Van de Griend, Ik dank u voor uw snelle reactie. ... >>


Grafrechten overdragen?

Ik heb een vraag over grafrechten. Stel dat in het verleden een graf ... >>


Kunnen familieleden aangsproken worden voor de kosten uitvaart na verw

Mijn vader is overleden in Duitsland. Wij hebben de uitvaart geweigerd... >>


Wat is de situatie indien de opdrachtgever uitvaart geen erfgenaam is?

Een zus van de overledene heeft zich als opdrachtgever van de uitvaart... >>


Mag een bewindvoerder de overledene overbrengen?

Beste heer Van de Griend, vandaag werd ik gebeld door een zus van een... >>


Wat kan ik doen als executeur bij familieruzie over uitvaart?

In het testament van een familielid ben ik als executeur aangewezen. V... >>


Wie moet de begrafeniskosten betalen.

Beste meneer van de Griend, Ik heb als neef de uitvaart van mijn oo... >>


Kan ik mij uitvaart vooruit regelen?

Kan ik mijn uitvaart zelf bij voorbaat regelen? ... >>


Ben ik verantwoordelijk voor kosten grafmonument na overdracht as aan

Onlangs is mijn dochter overleden. Met haar moeder heb ik al 14 jaar g... >>


Kun je urn rechten overdragen?

mijn broer heeft de rechten nu wil hij ze wel overdragen aan mijn zus ... >>


Kun je een lijk verdonkeremanen?

Als na overlijden door de gemeente een verlof tot begraven of cremeren... >>


de urn van mij moeder

Geachte heer/ mevrouw Moeder is overleden 2 jaar geleden, en is gec... >>


begrafenisrekening

Geachte meneer van de Griend, Mijn broer is overleden, een familiel... >>


polis

ik ben al 10 jaar mijn polis kwijt ik ben geboren op 13 09 1962 te Dor... >>


uitvaartkosten

Mijn man is overleden en ik heb mijn handtekening onder de uitvaart op... >>


Achterhalen volmacht

Waar kunnen we deze informatie achterhalen? Want de persoon in kwestie... >>


Volmacht en regelen begrafenis

Hallo, Mijn oma is gisteren overleden. Er heerst binnen die kant... >>


Uitvaartkosten

Vorig jaar is mijn stiefvader overleden. Ik ben zijn stiefzoon ik ben ... >>


graf steen

hoe lang duurt voor dat graf steen af is gegraveerd en dan plaatsen ... >>


Betalen uitvaartkosten

Beste meneer van de Griend, In 2014 is mijn vader overleden. De uit... >>


Vastleggen in welk graf te begraven

Als ik testamentair laat vastleggen dat ik in het ouderlijk graf wens ... >>


Zekerheid geven

Op welke manier kan een rechthebbende (juridische) zekerheid aan een f... >>


kosten begrafenis alleen ten laste van de kinderen?

Geachte heer, mevrouw, Mijn vader is 5 jaar geleden overleden. Hij ... >>


Wie beslist

Geachte mijnheer/mevrouw, Mijn vader is ongeveer 35 jaar geleden vo... >>


vraag

De gemeente Roermond heeft begin vorig jaar het graf van mijn oma per ... >>


rechten

Mijn vraag is, mijn vaders graf wordt op 17 oktober verwijderd, dit is... >>


Nalatenschap

Geachte meneer van de Griend, Mijn moeder is 1 juni 2014 overleden.... >>


testamentair vastleggen laatste wil

Geachte heer, Er komt een moment waarop ik overweeg om euthanasie a... >>


nalatenschap

Een vriend van mij zijn vader is overleden nu waren hij en zijn moeder... >>


plaatsen van as

Wij willen de as gaan plaatsen wat zijn de kosten van het plaatsen van... >>


Begrafenis vader

Is het nu zo dat mijn vader die begin 2007 een begrafenispolis heeft a... >>


crematiekosten en verwerping

Goedemiddag, ik hoop dat u mijn vraag kunt beantwoorden. ... >>


uitvaartregelen

Mag de zus van mijn vrouw de uitvaart regelen van haar vader zonder da... >>


uitvaart regelen

mag een familie lid de uitvaart regelen zonder dat de andere erf genam... >>


Mag ik alles regelen

Mijn demente moeder heeft een bewindvoerder en een mentor toegewezen g... >>


Crematiekosten

mijn wens is om op de meest eenvoudige. Manier gecremeerd te worden .w... >>


Grafrecht

Mijn moeder is overleden zij had het grafrecht van mijn vader nu is he... >>


Wie beslist over as moeder van de 3 kinderen?

Hallo, 9 jaar geleden is onze moeder overleden. Wij hebben als kinde... >>


codicil

Mijn vrouw en ik denken er over ons te laten cremeren. is hiervoor ee... >>


graf onverwachts ontruimd

Het graf van mijn opa is ontruimd, zonder dat de familieleden zijn ing... >>


grafrechten

mijn schoonvader is in 2006 overleden en begrafen in een eigen graf i... >>


crematie en uitvaart

Wat kost een gemiddelde uitvaart/crematie.... >>


As bestemming

Wie bepaalt er wat er met het as van een alleenstaande moeder gebeurt.... >>


eigen graf

geachte heer van putten.mijn zus en ik zijn in het bezit van een eigen... >>


verkoop graf

mijn zus en ik zijn in het bezit van een graf 1933 je heeft het graf v... >>


verantwoordelijkheid graf ouders

wie mag bepalen wat er op het graf wordt geplaatst. Hiermee bedoel ik ... >>


bijstand en betalen begrafenis

via via heb ik vernomen dat mijn zus is overleden. Het contact met mij... >>


mijn moeder is terminaal

hoi ik heb onlangs ontdekt dat mijn onder verzekert is bij na vraag is... >>


herbegraven

Mag de meerderheid van de erfgenamen beslissen over herbegraven of de ... >>


wsl onterft: verantwoordelijk voor kosten of schulden?

Mijn moeder die al jaren wat in de war is heeft 2 testamentair execute... >>


verantwoordelijk voor begraaf kosten broer

kunnen wij als broer en zus verantwoordelijk zijn voor de begraafkoste... >>


kosten uitvaartverzorger.

Wat regelt een uitvaartverzorger voor zoveel geld!... >>


tarief bedrag

goedemorgen in mijn voorlopige kostenopgave staat een tarief bedrag va... >>


basistarief uitvaartverzorger

waarom vragen ze een basistarief van €1500 en wat zit hier bij in. ... >>


Grafsteen bij beneficiaire aanvaarding

Geachte heer, Het is me duidelijk dat bij een beneficiaire aanvaard... >>


kosten overvliegen lijk

Mijn broer heeft aangegeven in Nederland begraven te worden. Hij woont... >>


kosten uitvaart en daarna

Beste heer/ mevrouw, Binnenkort komt er een persoon te overlijden. ... >>


uitvaartverzekering

Beste mevrouw/mijnheer, Het volgende probleem doet zich voor. ... >>


verkening legitieme portie

als executeur ben ik bezig met de afhandeling van onze overleden moede... >>


reservering begrafeniskosten

Is het waar, dat ik voor mijn begrafenis een bedrag kan vast zetten vo... >>


uitvaartverzekering

Indien er wel sprake is van een uitvaartverzekering maar de nabestaand... >>


verwerpen van erfenis en claims van bijstand

Vanavond hoorde ik, dat bloedverwanten altijd de kosten van de uitvaar... >>


De gemiddelde kosten van een heel gewone begrafenis

Welke zijn anno nu de gemiddelde kosten van een gewone begrafenis, d.w... >>


Valt as onder het erfrecht ?

Als uitvaartondernemer tekenen wij vaak zelf voor opdracht tot cremati... >>


minderjarige als rechthebbende graf?

Kunt u ons meedelen of een minderjarige rechthebbende mag/kan zijn van... >>


onverzekerd overlijden

Mijn broer is onlangs overleden zonder verzekerd te zijn,wij ,zijn moe... >>


mag bank nota's uitvaart tegenhouden ?

Afgelopen jaar is een vriendin van mij overleden en zij had mij gevraa... >>


kosten begrafenis.

Geachte dames/heren. Wij hebben in februari 2010 de begrafeniskoste... >>


Verwerpen van nalatenschap en kosten uitvaart

ik heb samen met mijn familie de erfenis verworpen van mijn vader. Ik... >>


Mag een gemeente zelfstandig uitvaartkosten verrekenen met nalatenscha

Deze vraag heb ik vandaag al eerder verstuurd, maar ik weet niet zeker... >>


weet niet of ik rechten heb?

mijn vader is 20 jaar geleden over leden en ik ben nu 22, mijn tantes ... >>


rol kinderen regeling uitvaart

regeling uitvaart door kind eren, verantwoording uitgaven t.a.v.overig... >>


Rechten en plichten begrafenis.

Uit Uw site begrijp ik dat kinderen financieel aansprakelijk zijn voor... >>


kosten crematie voor weigerende erfgenamen?

Mijn broer is jongstleden overleden. De 2 minderjarige zoons van mijn ... >>


vrijgezel met koophuis overlijdt

Geacht M. Hoe wordt een begrafenis betaald als een vrijgezel met een... >>


Opdrachtgever aansprakelijk voor restant kosten uitvaart na beneficiai

Geachte heer/mevrouw, Wij drijven een uitvaartonderneming. Nu hebbe... >>


opdrachtgever uitvaart versus executeur testamentair

Als uitvaartorganisatie hebben we altijd te maken met een opdrachtgeve... >>


Uitvaart bij Verwerping

Onze vader is terminaal en komt zeer binnenkort te overlijden. Hij zit... >>


als niet familielid begrafenis regelen

Een vriend van mij wil dat ik na zijn overlijden zijn begrafenis regel... >>


nalatenschap verworpen mag ik tekenen voor de begrafeniskosten

mijn vader is overleden heeft veel schulden dus ik en mijn broer en ... >>


Levensverzekering

Na het overlijden van mijn vader hebben de erven (4) de uitvaartkosten... >>


Steen op graf

Loopt het regelen van de begrafenis t/m het zetten en betalen van de g... >>


Vergoeding uitvaart moeder.

Op 24Oktober 2009 j.l. Is mijn moeder overleden,ze was niet verzekert... >>


Beschikken over tegoeden voor begrafenis terwijl er ook sprake is van

Een vraag in verband met het overlijden van een broer, die 30 jaar gel... >>


vordering nalatenschap

Geachte heer Van de Vriend, Als partner heb ik opdracht gegeven vo... >>


geen accoord erfenis door uitvaartkosten

7 jaar geleden is mijn moeder overleden, zij liet 6 kinderen achter. Z... >>


Kosten Urn

Dames en heren, Wij willen graag een urn kopen voor het as van een ... >>


kosten uitvaart

Welke kosten mogen allemaal opgevoerd worden voor de kosten uitvaart? ... >>


de wens van de overledene

Mijn moeder wou niet begraven worden door haar schoondochter, zij heef... >>


verdeling van nalatenschap

Geachte meneer,vrouw Kunnen begrafeniskosten,grafsteen,en grafrechten... >>


waarde eeuwigdurend graf?

langstlevende ouder is onlangs overleden met twee volwassen erfgenamen... >>


rechthebbende graf ouders

Geachte heer, Mijn ouders zijn overleden en rusten in een "eigen" gra... >>


gemeente van ex echtgenoot stuurd ex vrouw de rekening

de Gemeente van overleden ex Echtgenoot stuurd mij de Ex Vrouw de rek... >>


uitvaartkosten

Indien de broers en zusters niet willen meedelen in de erfenis van een... >>


Overheidszorg

Bij geen aanvaarding van de uitvaart kosten door de familie dus ook ge... >>


Crematiekosten

Hallo, Is het mogelijk dat als de partner nog leeft, de kinderen de... >>


uitvaartkosten

kunnen kosten t.b.v.uitvaartzoals buitenmodel kist,kleding van de over... >>


wat kan er tegen gedaan worden

Notarieel advies Vraag: begravenis verzekering gemachtigde betaald ni... >>


begravenis verzekering gemachtigde betaald niet uit

Goedendag Mijn vraag luid: Onlangs is mijn vader overleden Gelukki... >>


kosten na verwerping

Als ik erfenis van 'n broer heb verworpen, kan ik dan nog aangesproken... >>


rechten en plichten kind

in hoeverre ben ik als kind aansprakelijk als mijn vader overlijd ter... >>


Grafrecht

Hallo, Ik heb een vraag over grafrecht. Mijn moeder is in 1984 overle... >>


Document

Moeten begrafenisondernemers als ze op de begraafplaats aan komen met ... >>


Uitvaartverzekering/erfrecht

mijn schoonbroer is in oktober 2008 overleden, hij laat een heleboel ... >>


Schulden

LS. Mijn vader is onlangs overleden. Zoals verwacht zijn er alleen sch... >>


beneficiair aanvaard toch de kosten van begraven

hoi ik ben een van de 9 kinderen ik ben belast met de begravanis van ... >>


Rente

In april is in onze parochie een alleenstaande man overleden ,is op he... >>


kosten grafsteen

mijn vader is maart 2008 overleden en bijgezet in het familiegraf, waa... >>


Kosten begrafenis broer

Mijne Heren, Mijn broer is overleden. Hij was net uit de schuldsaneri... >>


algemeen

In het voorjaar komt de VNG met een (gederegu- leerde) verordening op ... >>


Wel of niet betalen uitvaart moeder

Mijn moeder heeft een vriendin als erfgenaam aangemerkt. Zij krijgt al... >>


rechten urnkelder

mijn broer is vorig jaar mei overleden hier zijn elke keer oneendighed... >>


kosten crematie

dag beste lezer, Verwerpen is voor ons waarschijnlijk niet de juiste... >>


Verhalen begrafeniskosten gemeente op kinderen.

Geachte notaris, Deze week las ik dat wanneer iemand overlijd zonde... >>


Uitkering voor uitvaart of voor bank

Hallo, Er is een levensverzekering beëindigd i.v.m. overlijden verze... >>


herbegraven

Mijn zusje is 45 jaar geleden op 0-jarige leeftijd overleden. Nu ligt... >>


Verwerpen en afhandeling uitvaart

Wij hebben de uitvaart verzorgd van iemand die naast een eigen woning ... >>


schuld

een oom , niet gehuwd, is overleden het nichtje heeft de papieren gete... >>


Kosten begrafenis

GEEN TESTAMENT. Worden kosten van begrafenis vóór verdeling van nal... >>


Na afstand doen erfenis toch aansprakelijk kosten uitvaart gemeente?

Er blijkt niet genoeg op de polis te staan van mijn ex-man. Zijn vrien... >>


op graven

mijn man is 2jaar geleden overleden, ik ben ook de enigste die betaald... >>


Afdwingbaarheid uitvaartwensen

Voorzienbaar is dat na overlijden familieruzie zal ontstaan over de ui... >>


grafrecht

Bij ovenlijden Vader zijn er vijf erfgenamen. nu heeft een kind de gr... >>


begrafenisverbod

kan bij de notaris vastgesteld worden, wie wel en niet op de begrafeni... >>


betaling begrafeniskosten

Beste mijn broer overleed en liet een minderjarige dochter achter w... >>


wie is aansprakelijk voor kosten uitvaart

Ik he al langetijd geen contact meer met mijn moeder. nu is zij opgene... >>


wie is rechthebbende van de urn?

beste meneer v/d Putten, Augustus vorig jaar stierf m'n tante en we... >>


Betaling begrafenis

Mijn zus en ik leven in onmin met elkaar. Mijn moeder wil dat ik bij h... >>


uitvaartkosten

Mijn vader en moeder hebben schulden gemaakt. Beiden staan onder bewin... >>


uitvaartkosten

Als directe familie geen contact met overledene had en er is geen uitv... >>


betalen uitvaart ondanks verwerping

Hallo, Mijn schoonvader is onlangs plotseling overleden, hij had sind... >>


verantwoordelijk voor kosten uitvaart.

Mijn vader is overleden en intussen gecremeerd. Totale kosten €850,--... >>


rechthebbende en rechten

In onze familie hebben wij een familiegraf, waarvan onze vader als rec... >>


eigendom asbus

Er is een testament waarin is bepaald dat er een notaris/executeur is ... >>


Is grafzerk (besteld in Belgie) voor mijn overleden vrouw belastingtec

Weledelgestrenge Heer, Is de grafzerk (die ik onlangs in Belgie heb... >>


begravenis betalen

Geachte meneer, mevrouw ben je als als kind verplicht de begravenis... >>


kostenonderhoud graf

Ik als aangetrouwde ben door de 6 kinderen gemachtigd om de nalatensc... >>


WLB en testament

De gemeente is belast met de begrafenis van meneer x. Er zijn geen fam... >>


kosten crematie

hallo ik heb in opdracht van mijn moeder de crematie geregeld van haar... >>


verdelen nalatenschap

Geachte heer/mevrouw, Ik stel de volgende vraag namens een vriend v... >>


betalingsplicht kinderen

Mijn stiefvader blijkt een te lage begravenispolis te hebben,zijn 4 bi... >>


overplaatsing van graf

Graag wil ik uw aandacht voor het volgende, mijn vader is in 2001 over... >>


grafsteen uit nalatenschap

Mijn zus heeft informatie ingewonnen bij een notaris over of de grafst... >>


overdracht grafrecht

Onze moeder is in 2000 overleden. mijn vader heeft de grafrechten van ... >>


kosten begrafenis

Mijn zus is zwak begaafd en getrouwt met een man die ook zwak begaafd ... >>


lichaam na overlijden voor de wetenschap

Geachte heer/mevrouw, Na mijn dood wil ik mijn lichaam aan de wetensc... >>


thuis opbaring

Geachte heer v.d. Putten, Klopt het dat wanneer een overledene een ... >>


begrafeniskosten

moeder is 82 en na inzien v/d begrafenispolis blijkt dat zij veel te l... >>


Na verwerpen toch de schulden moeten betalen?

Wij hebben na het overlijden van mijn biologische vader , de nalatensc... >>


kosten uitvaart

Als mijn vader overlijdt (hij heeft schulden en geen verzekering) en i... >>


Uitvaart kosten erven

Ik zou graag willen weten of ik uitvaartkosten moet voldoen als ik ( ... >>


verwerpen en kosten uitvaart

mijn oom is overleden. hij heeft geen uitvaartverzekering. Nu moeten... >>


vastzetten geld uitvaart

Kan ik een vastbedrag voor mijn uitvaart vastzetten of iets afsluiten ... >>


uitvaartkosten en geen erfgenaam

Ik krijg van mijn moeder thuisgestuurd de rekening van crematie, omdat... >>


verwerpen en kosten uitvaart

Mijn moeder is kort geleden overleden. Ik heb de crematie geregeld en ... >>


beneficiair en kosten uitvaart

Bij aanvaarden beneficiar zijn dan de kosten van een uitvaart voor ... >>


verhaal begrafeniskosten

Mijn schoonmoeder is 89 jaar en slecht ter been. Haar dochter (mijn sc... >>


kosten gedenksteen

onlangs is mijn moeder overleden, haar partner met wie ze samenwoonde ... >>


kindsdeel familiegraf

Mijn vader is 19 jaar geleden overleden e nheeft een familiegraf hier ... >>


uitvaartverzekering afgesloten?

Geachte heer/mevrouw, Waar kan ik ga nagaan of er voor iemand een uit... >>


kosten uitvaart

wat kost tegenwordig een uitvaart... >>


rekening voorschieten?

Mijn broer is onlangs overleden.Hij laat twee minderjarige kinderen ac... >>


uitvaartverzekering tijdens wonen in het buitenland

Ik wil gaan emigreren naar 'Brazilie. Kan ik een uitvaartverzekering a... >>


grafrecht

De moeder van mijn vriendin is overleden toen ze 5 was en de broer van... >>


geld meenemen in de kist

Er wordt nogal eens gezegt als ik dood ben kan ik mijn geld toch niet ... >>


kosten uitvaart

Mijn moeder is 94 jaar oud. Zij heeft geen uitvaart verzekering. Ik ... >>


kosten/ aansprakelijkheid begrafenis

Hallo, Ik heb familie, maar wil niet dat zij mijn begrafenis betalen... >>


ik wil geen begrafenis ,noch crematie

Kunt U mij vertellen hoe ik dat moet regelen,ik heb wel een codicil... >>


wie heeft recht op het graf

1 Zijn erven tevens eigenaar van het familiegraf,en kunnen aangetouwd... >>


As verstrooiïng door ex-vrouw

Na het overlijden van mijn vader heeft zijn ex, mijn moeder dus, met m... >>


verstrekken gegevens van persoonskaart

Een mevrouw vraagt bij ons om een opgraving van haar waarschijnlijke m... >>


verwerping en uitvaart

Geachte heer/mevrouw kunt u mij vertellen of verwerpen van erfrecht... >>


hoe gaat een begrafenis in Aruba in zijn werk?

Kunt U mij vertellen hoe een uitvaart gaat in Aruba? Ik begeleid e... >>


betaling crematie

mijn vader is niet meer vezekerd is dan een gespreide betaling mogenli... >>


begrafenis kosten

Mijn moeder heeft het kontakt 30 jaar geleden met alle 4 kinderen verb... >>


grafverzorging

wat kost gemiddeld het verzorgen van een graf door bv een gemeente, ... >>


laatste wensen vastleggen

graag zou ik willen weten wanneer iemand een laatste wensendossier he... >>


kosten begrafenis

Hallo, Ik heb vannochtend de gemeente Amsterdam gemeld dat mijn vad... >>


kosten uitvaart

Geachte heer/mevrouw, Na bijna 2 jaar procederen ben ik nog steeds ... >>


Verwerping en kosten uitvaart

wij hebben voor ons hele gezin (+minderjarige dochter) de verwerping g... >>


Verwerping

wij hebben voor ons hele gezin (+minderjarige dochter) de verwerping g... >>


wat als je niet verzekerd bent?

Geachte heer,mevrouw, De stiefvader van mijn vriend heeft zelfmoord... >>


Moet de erfrecht kosten van de uitvaart betalen?

Geachte Notaris, Mijn tante is overleden en mijn oom heeft de baten... >>


grafrecht

Mijn overleden grootvader was rechthebbende van een graf. Dit grafrech... >>


betalen schulden

Mijn broer, waar wij de laatste jaren geen enkel contact meer hadden, ... >>


Grafrechten

Twee weken na de begravenis van onze vader maakte de begraafplaatsbehe... >>


Polis natura-uitvaartverzorging niet voldoende?

Geachte heer, mijn moeder heeft op 5 mei 1999 een uitvaartverzekering ... >>


Verwaarlozen graf

Als de overledene kinderen uit een eerste huwelijk heeft, en de weduwe... >>


beneficiair aanvaarden/kosten crematie

Als mijn alleenstaande broer komt te overlijden willen mijn andere bro... >>


reactie op oude vraag 26-3-03

Geacht heer van der Putten, Al terugbladerend in het archief van ou... >>


procesverbaal uitvaartondernemer

Mag de uitvaartondernemer het procesverbaal tekenen nadat hij de overl... >>


wie is verantwoordelijk voor kosten uitvaart

Als iemand overlijdt die geen uitvaartverzekering heeft wie is er dan ... >>


kosten uitvaart

De "vriendin" van mijn vader heeft na het overlijden van mijn vader de... >>


wettelijke garantie crematorium info

Geachte heer van der Putten, in uw antwoord van vrijdag 13 juli 200... >>


Verklaring van erfrecht

Geachte heer, Regelmatig komt het voor in mijn werk als uitvaartver... >>


grafrecht

10 jaar geleden heb ik mijn vriend begraven. Het graf staat op mijn ... >>


betalen uitvaart

Mijn zwager is onlangs overleden en was niet verzekerd.Hij liet geen v... >>


geen uitvaart verzekering

Mijn moeder heeft geen uitvaartverzekering, is het nog mogelijk om dez... >>


kosten uitvaart

Mijn schoonmoeder heeft geen uitvaartverzekering afgesloten haar zoon ... >>


deposito voor uitvaartkosten

Mag een begrafenisondernemer voor ons nabestaanden een regeling treffe... >>


grafrechten van vader/opa/oma

Mijn Vader's nalatenschap moet binnenkort worden afgewikkeld, hij is b... >>


Verwerpen van nalatenschap en kosten uitvaart

In aansluiting op vraag 2789 heb ik een vraag over de mogelijke conseq... >>


kosten uitvaart voor wiens rekening?

Als maatschappelijk werkende ben ik werkzaam in een verzorgingshuis. I... >>


Stel zelf een vraag:


Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >