erfenis verwerpen


8 december 2008

Vraag nummer: 12264  (oude nummer: 11913)

Zwager is overleden.
Er zijn 3 zussen en 1 broer, maar ook 2 neven en 2 nichten erfgenaam. De schulden zijn groter dan de bezittingen.Neven en nichten willen verwerpen, broer en zussen willen het tekort
betalen. Moet er nu toch een notaris aan te pas komen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Lijkt mij wel verstandig, al was het alleen maar om na te gaan of er wel of niet een testament is, wie de erfgenamen zijn en welke keuze de erfgenamen hebben gemaakt. De meeste banken zullen waarschijnlijk ook om een verklaring van erfrecht vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.