Feitelijke verdeling


19 september 2011

Vraag nummer: 26081

Ik heb in 2009 een notaris bezocht maar ben niet verder gekomen dan via de rechtbank te laten verdelen. Wat houdt het feitelijk verdelen in? Ik neem aan dat de 3 erfgenamen die nu ook gebruik maken van het terrein dezelfde rechten hebben en dat zij ook gebruikersrecht moeten hebben om van hun deel gebruik te kunnen maken. Zij mogen mij het in het gebruik nemen van een gedeelte van het terrein toch niet ontzeggen?

Met vriendelijke groet,

Lisa

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Zoals aangegeven is het verre van een ideale oplossing, maar zou mogelijk de impasse (onder andere in verband met kosten) kunnen doorbreken, uiteraard indien iedereen daarmee eens is. Je blijft dan gezamenlijk eigenaar, maar geeft ieder een eigen gebruiksrecht van een gedeelte. Uiteraard zal dit dan wel omgeven moeten zijn door een zeer gedegen overeenkomst waarin alle rechten en verplichtingen zijn opgenomen. Maar nogmaals, veel beter is om echt, dus juridisch, te verdelen.

Ik raad u van harte aan eens langs uw notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.