erfenis


29 september 2011

Vraag nummer: 26202

HOE LANG KAN HET DUREN EER EEN INTERNATIONAAL TESTAMENT WORDT GEOPEND?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb geen enkel idee. Indien er al prake is van een 'internationaal testament'dan is daar dus blijkbaar kennis van genomen dát het testament er is. Dan zou dus ook vastgesteld kunnen worden waar het ligt of wat de inhoud is. Naar Nederlands recht wordt een testament ingeschreven in het centraal testamenten register in den haag. Dat register is te raadplegen. Daarin staat óf er door de overledene een testament is gemaakt en zo ja bij welke notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.